Skip to content
Tafwyl - Yurt T
Los Blancos

Los Blancos

Mae Los Blancos yn ymgorfforiad o’r hyder tawel sy’n tanlinellu’r diwylliant Alt/Pop sy’n tyfu’n gyflym yn Sir Gaerfyrddin, De Orllewin Cymru. Does dim cyfaddawd yn sain Los Blancos, maent yn greadigol agored ac yn llawn hyder, gyda chaneuon sy’n byrlymu o nwyd meddwol, afradlon Y Replacements a llawenydd chwareus Mac Demaco – y llawenydd a ddaw yn sgil creu o fewn pedair wal yr ystafell ymarfer.

ArtistPic-Square-Hyll

HYLL

Band indie roc o Gaerdydd yw Hyll, sy’n dod allan o’u hibernation blynyddol pob haf. Maent yn nodedig am eu alawon chwareus a’u lyrics gonest. Mae dylanwadau y band yn amrywio o artistiaid egniol fel Pavement, Soccer Mommy a’r Pixies, i gerddorion mwy meddylgar fel Courtney Barnett a King Krule. Mae Hyll yn gaddo cynnig perfformiad addfwyn a thyner, yn berffaith ar gyfer prynhawn dydd Sul yn y brifddinas.

Tiger Bay

TIGER BAY

Mae Tiger Bay yn fand roc a gychwynodd yng Nghaerdydd yn 2019. Mae’r band yn cymryd ysbrydoliaeth gan nifer o arloeswyr dros amrywiaeth o genres, ac yn eu defnyddio yn eu caneuon er mwyn creu sŵn sy’n gyfarwydd tra’n dal i fod yn newydd a chyffrous. 

Mali Haf

MALI HAF

Cantores-cyfansoddwraig 24 oed yw Mali Hâf a gafodd ei geni a’i magu yng Nghaerdydd lle mae’n byw ar hyn o bryd. Mae hi’n trwytho ei cherddoriaeth gyda sain RnB modern, gan gynnwys alawon pop bachog, y mae hi’n hoffi eu galw yn ‘Celtic RnB!’ 

Mae ei llais yn llawn enaid ac angerdd, ond gyda perfformiad chwareus sy’n adlewyrchu ei chymeriad. Yn cefnogi hi mae tri cerddor dawnus, Bryn, Tryst a Ioan, sy medru creu seiniau delfrydol ar gyfer y genre ma. 

Lloyd a Dom James

Mae cerddoriaeth eisioes wedi bod yn elfen fawr o fywydau Lloyd a Dom. Wnaeth y pâr gwrdd yn 2017 pan wnaeth Dom estyn mas i Lloyd a chynnig i weithio gyda’i gilydd ar gerddoriaeth. Maent wedi bod yn ffrindiau mawr ers hynny. Yn ogystal â cherddoriaeth, mae’r iaith Gymraeg yn parhau i fod yn elfen fawr o’u bywydau ers iddyn nhw fynychu Ysgol Glantaf ac Ysgol Gyfun Gwynllyw, lle ddysgon nhw’r iaith. 

Yn ddiweddar, gyda help mawr Don (Donald), cynhyrchydd, peiriannydd sain a ffrind gwerthfawr i Dom a Lloyd, maent wedi bod yn gweithio i greu amryw o ganeuon rap Cymraeg yn yr ymdrech i ddod â genre sydd wedi’i tangynrychioli i fywoliaeth. Mae’r sengl gyntaf, ‘Pwy Sy’n Galw?’ wedi ei ryddhau yn ddiweddar. 

Stafell Fyw

Wedi’u hysbrydoli gan sain pop perffaith grwpiau’r  60au a indie roc y nawdegau gallwch ddisgwyl sain cynnil, a digon o agwedd.

Wedi’i ffurfio yn garejys cefn Parc Fictoria, Caerdydd  daeth y band i amlygrwydd wrth ddod yn ail ym Mrwydr y Bandiau Maes B a Radio Cymru gan ddilyn llinell anrhydeddus o fandiau daeth yn ail yn yr un gystadleuaeth. 

Yn Cyflwyno - Sws
Yn Cyflwyno - Ble?

yn cyflwyno… Ble? + Sws

Fel rhan o brosiect Yn Cyflwyno ar y cyd gyda BBC Radio Cymru a Chlwb Ifor Bach, bydd y ddau fand newydd Ble? a Sws yn perfformio am y tro cyntaf yn Tafwyl. Dewch i gefnogi y bandiau newydd gwych yma!

Yn Cyflwyno - Dadleoli
Yn Cyflwyno - Badger Beat

yn cyflwyno… DADLEOLI + BADGER BEAT

Fel rhan o brosiect Yn Cyflwyno ar y cyd gyda BBC Radio Cymru a Chlwb Ifor Bach, bydd y ddau fand newydd Dadleoli a Badger Beat yn perfformio am y tro cyntaf yn Tafwyl. Dewch i gefnogi y bandiau newydd gwych yma! 

YSGOL ROC SOAR!

Mae Ysgol Roc SOAR! yn brosiect ar y cyd rhwng Cerdd Gymunedol Cymru, Canolfan Soar a Menter Iaith Rhondda Cynon Taf.

Nôd y prosiect yw mynd i’r afael â bwlch a rhoi’r cyfle i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n siarad Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful  i  gwrdd ag eneidiau eraill o’r un anian. Mae’n gyfle i gwrdd â ffrindiau newydd y tu allan i’r ysgol, tra ar yr un pryd yn gyfle iddynt hogi eu sgiliau ar eu hofferynnau mewn amgylchedd creadigol, cefnogol a hwyliog.

Dewch i weld canlyniad y prosiect gwych yma! 

Asiant i’r Sêr

Gyda Steffan Alun, Esyllt Sears, a Dan Thomas

Sioe gomedi, gyda’r gynulleidfa’n cynnig mannau cychwyn i’r digrifwyr.

Mae cyfle i’r panelwyr – Esyllt a Dan – ddod yn sêr newydd i Gymru. Ond mae angen cymorth arnynt i ddysgu’r sgiliau angenrheidiol i fod yn seleb yn yr 21ain ganrif.

Mae Steffan Alun yma fel asiant i’w helpu i ddysgu’r sgiliau hyn, gyda phob rownd yn canolbwyntio ar ddawn wahanol.

MYND I BRIFYSGOL?

Sgwrs gyda myfyrwyr rhai o Brifysgolion Cymru
Annell Dyfri – Prifysgol Caerdydd (Cadeirio)
Seren Russell – Prifysgol De Cymru 
Deio Owen – Prifysgol Caerdydd
Gwenllian Morris – Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Leo Drayton – Prifysgol Bangor

GWEITHDY Côr ALOUD

Croeso i bawb!

Dewch i ymuno gyda ni ar gyfer gweithdy canu arbennig gyda Aloud a chael profiad o sut beth yw bod yn rhan o gôr!

Ymunwch â’n arweinwyr Côr cyfeillgar wrth iddyn nhw eich arwain chi trwy ymarferion hwyl i gynhesu’r llais a dysgu un o ganeuon mwyaf enwog Only Boys Aloud.

‘Llawenydd’ 

Sesiwn Yoga gyda Laura Karadog.

Dechreuwch y diwrnod drwy symud, anadlu ac agor y synhwyrau i ganfod y llawenydd sydd tu mewn i ni. Ffordd wych o baratoi am ddiwrnod arbennig yn yr ŵyl!