Skip to content

YSGOLION

Ysgolion

Sa neb fel ti

Perfformiad arbennig o gȃn diweddaraf Eden, ‘’Sa neb fel ti’ gan ddisgyblion ysgolion Cymraeg Caerdydd dan arweiniad Cymry talentog y West end

Trefnir y sesiwn gan The Welsh of the West End.

Ysgolion

YSGOLION CAERDYDD

Ysgol Creigiau
Ysgol Gwaelod y Garth
Ysgol Coed y Gof
Ysgol Nant Caerau
Ysgol Treganna
Ysgol Pwll Coch
Ysgol Hamadryad
Ysgol Mynydd Bychan
Ysgol Y Wern
Ysgol Melin Gruffydd
Ysgol Glan Ceubal
Ysgol Pencae
Ysgol Y Berllan Deg
Ysgol Bro Eirwg
Ysgol Pen y Pil
Ysgol Glan Morfa
Ysgol Pen y Groes
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Gall rhai o’r clipiau amrywio yn eu hansawdd technegol, ond rydym yn ddiolchgar iawn i ysgolion Caerdydd am rannu eu cynnwys efo ni. Nid oes fideo gan bob ysgol oherwydd yr heriau presennol,  felly rydym wedi cynnwys dolen i wefannau’r ysgolion hynny. Gobeithio blwyddyn nesa y gallwn ni gynnig llwyfan go-iawn i’n disgyblion talentog rannu eu doniau.

yes
yes 4
yes 2
tafwyl dydd Sadwrn_-32
yes 5
yes 3