Skip to content
Tafwyl-Sgubor-Landscape
Bwncath

bwncath

Band o ardal Caernarfon a Phwllheli ydi Bwncath. Ffurfiwyd nôl yn 2014 gyda ‘Barti Ddu’ fel sengl gyntaf a’r albwm cyntaf, ‘Bwncath’ yn ystod Haf 2017.

Yn 2019, cafwyd ymateb gwych i’r ddwy sengl sef ‘Clywed Dy Lais’, a’r gân fuddugol yng nghystadleuaeth Cân i Gymru, ‘Fel Hyn ‘Da Ni Fod’, lle cafodd y band gyfle i berfformio’r gân yn Letterkenny yn yr Ŵyl Ban Geltaidd.

Fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru 2020, rhyddhawyd fideo arbennig (wedi’i animeiddio gan Lleucu Non) i’r gân ‘Dos Yn Dy Flaen’ a daeth yn fuddigol yng nghategori ‘Fideo Gorau’ Gwobrau Y Selar 2021. Yn ogystal, daeth y band i’r brig yng nghategoriau ‘Band Gorau’ a ‘Record Hir Orau’ am yr albwm ‘Bwncath II’.

Blodau Papur

blodau papur

Blodau Papur yw llais anhygoel o bwerus Alys Williams, wedi ei lapio gan sŵn band go adnabyddus – Osian Huw (Candelas/Siddi), Aled Huws (Cowbois Rhos Botwnnog/Plu/Colorama), Dafydd Huws (Cowbois Rhos Botwnnog/Plu/Gwenno) a Branwen Haf (Cowbois Rhos Botwnnog/Siddi/Candelas).

Wedi blynyddoedd o gigio’n galed, gan gynnwys chwarae yng Ngig y Pafiliwn gyda cherddorfa’r Welsh Pops yn Eisteddfod Genedlaethol 2017 a chwarae gyda cherddorfa’r BBC ddiwedd 2018, does ryfedd i’w halbwm cynaf werthu allan. Rhyddhawyd sengl newydd ganddynt yng ngwanwyn 2022, sef ‘Morfydd’ a fydd yn rhan o gasgliad deng mlwyddiant eu label I KA CHING.

Meinir Gwilym

meinir gwilym

Yn enedigol o blwyf Llangristiolus yng nghalon Ynys Môn, mae’r gantores/gyfansoddwraig Meinir Gwilym wedi sicrhau lle iddi ei hun fel un o’r artistiaid cyfrwng Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed.

Cafodd ei CD gyntaf Smôcs, Coffi a Fodca Rhad (2002) ymateb ysgubol. Ers hynny mae wedi ymddangos ar lwyfannau pob un o brif wyliau Cymru. Eleni mae’n dathlu 20 mlynedd ers ei CD gyntaf, ac mae newydd ryddhau fersiynau newydd sbon a remixes o’r caneuon hynny.

Mae cerddoriaeth newydd Meinir yn hybrid gwerin a reggae – gyda ei sengl newydd ‘Yr Ehedydd’ a ni methu aros i’w chael hi yma yn Tafwyl gyda ni eleni.

Burum

burum

Mae Burum yn fand hollol unigryw yng Nghymru sydd yn chwarae alawon gwerin Cymraeg mewn arddull jazz.

Mae’r brodyr Tomos a Daniel Williams yn arwain grŵp o gerddorion mwya’ disglair a chreadigol Cymru, sy’n cynnwys seren y byd gwerin Patrick Rimes ar y pibau a’r ffliwt, a’r drymiwr anhygoel Mark O’Connor.

Bydd Burum yn rhyddhau ei pedwaredd albwm ‘Eneidiau’ ym mis Gorffennaf eleni.  Mae Burum wedi perfformio yn India, yr UDA a Gwyl Geltaidd Lorient, Llydaw ac wedi teithio Cymru amryw o weithiau.

Jazz o Gymru ar ei orau.

Cowbois Rhos Botwnnog

cowbois rhos botwnnog

Ers iddynt ffurfio yn 2005, mae Cowbois Rhos Botwnnog wedi rhyddhau pedair record hir ac wedi perfformio hyd a lled y byd. Cafodd eu trydedd record, Draw Dros y Mynydd, ei henwebu ar gyfer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2012, ac yn 2020 bu’r band ar daith ledled Cymru i ddathlu deng mlynedd ers rhyddhau eu hail, Dyddiau Du Dyddiau Gwyn. Ar hyn o bryd, maent yn gweithio ar y bumed.

ArtistPic-Square-Bonello

gareth bonello

Enw llwyfan y cantor a chyfansoddwr o Gaerdydd, Gareth Bonello yw The Gentle Good. Mae Gareth yn adnabyddus am ei alawon swynol, ei grefft ar y gitâr a phrydferthwch ei drefniannau acwstig. Mae cerddoriaeth tragwyddol The Gentle Good wedi’i ddylanwadu gan gerddoriaeth o bedwar ban byd, ond wedi’i gwreiddio mewn cerddoriaeth gwerin a diwylliant cyfoes Cymreig.

Thallo

thallo

Clywir gwraidd o arddull jazz, gwerin ac electronig yng ngherddoriaeth Thallo, sef prosiect Elin Edwards.  Gyda chaneuon yn y Gymraeg a Saesneg, mae sain cyfoethog yn cael ei blethu’n ofalus rhwng ei llais a chyfeiliant band mewn trefniannau cymleth.  Mae hi wedi derbyn canmoliaeth gan y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg a thu hwnt, gan gynnwys cylchgrawn Wonderland yn disgrifio ei sengl diweddaraf ‘Pressed and Preserved’ fel “sonic heaven”. 

ArtistPic-Square-Kizzy

kizzy crawford

Mae Kizzy – Cymraes o dras Bajaidd – wedi datblygu soffistigeiddrwydd yn ei gwaith fel cyfansoddwr caneuon a pherfformiwr, gan gyfuno elfennau dwyieithog o gerddoriaeth soul, gwerin a jazz a chael cydnabyddiaeth am ei gwaith wrth iddo gael ei chwarae ar BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC 6Music, BBC Radio 4, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru a Jazz FM. Mae wedi perfformio mewn nifer o wyliau gan gynnwys y Cambridge Folk Festival, Cheltenham Jazz, Gŵyl Rhif 6, Womex, Gŵyl Sŵn, Cornbury Hay Festival a How The Light Gets In.  

Avanc

avanc

AVANC yw Band Gwerin Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, ac mae’n cynrychioli’r cerddorion disgleiriaf, mwyaf ymroddedig a dawnus cenhedlaeth newydd ein traddodiadau cerddorol. 

Maent yn arbenigo mewn ail-ddarganfod cerddoriaeth anghofiedig o lawysgrifau hynafol a llyfrgelloedd llychlyd, a’u hailweithio gyda eu delwedd egnïol eu hunain. Mae eu rhaglen bwerus 11-darn, ynghyd â thelynau deires, pibau a phum clocsiwr yn olygfa ac yn sain sy’n werth ei weld a’i glywed!  

Lily Beau

lily beau

Mae Lily Beau, yn gantores-gyfansoddwraig 23 oed o Gaerdydd a hyfforddodd yn East London Arts and Music. Wrth astudio, cafodd Lily brofiad gwaith yn Island UK, Universal Music Publishing a Warner Music Group, a arweiniodd wedyn at rôl amser llawn yn Sony Music Publishing.  Yn ystod y cyfnod clo, camodd Lily i ffwrdd o’r cwmni ac ymuno â One Two Many Songs.

Yn ogystal â cherddoriaeth, mae Lily hefyd yn actores ac wedi dechrau gweithio ar draws sector theatr a theledu Cymru. Yn fwy na dim, mae Lily wrth ei bodd yn dychwelyd i’w thref enedigol, yn ysgrifennu wrth ei phiano a dyw hi methu aros i rannu cerddoriaeth newydd.  

Parisa Fouladi

parisa fouladi

Cantores Gymraeg Iranaidd o Gaerdydd yw Parisa Fouladi. Mae ei cherddoriaeth yn dwyn dylanwad o gerddoriaeth Soul y 60au a’r 70au, Neo-Soul a churiadau minimal hip-hop. Ar hyn o bryd mae Parisa Fouladi yn gweithio ar ei EP gyntaf, bydd yn cael ei rhyddhau eleni.  

ArtistPic-Square-BWCA

BWCA

Sefydlwyd Bwca yn 2017 gan Steff Rees o Aberystwyth fel ei brosiect cerddorol unigol ond ar ôl cyfnod o berfformio ar ben ei hun tynnodd fand at ei gilydd yn Hydref 2018 er mwyn gallu datblygu’r caneuon i’w llawn botensial.

Erbyn heddiw mae Bwca wedi tyfu i fod yn fand prysur iawn gan berfformio’n helaeth mewn gigs a gwyliau ledled y wlad, ymddangos ar sawl rhaglen radio a theledu a rhyddhau eu albwm cyntaf yn 2020. 

Yn cymysgu geiriau crafog ac alawon bachog mae Bwca yn fand bywiog llawn caneuon cofiadwy. O ganeuon hafaidd sy’n talu teyrnged i’w milltir sgwâr fel ‘Tregaron’ mae Bwca hefyd yn canu am bynciau llosg amserol fel ‘Pawb ‘di Mynd i Gaerdydd’ a ‘Pwy Sy’n Byw’n Y Parrog’ felly mae gan Bwca rhywbeth at ddant pawb. 

KannAnTan

kann an tan

Mae Tafwyl a Trac Cymru wedi bod yn cyd-redeg prosiect sy’n cyfuno cerddorion o Gymru a Llydaw i baratoi set arbennig i lwyfan Tafwyl 2022. Mae’r prosiect yn dod â chwech artist ynghyd – tri o Gymru a thri o Lydaw i greu cerddoriaeth newydd gyda’i gilydd fel partneriaid. Yr artistiaid yw Gwilym Bowen Rhys a Nolwenn Korbell, Cerys Hafana a Léa, a Sam Humphreys a Krismenn. Mae’r prosiect yn cael ei hwyluso gan y cerddor Lleuwen Steffan – sy’n dod o Gymru ac yn byw yn Llydaw.  Bydd yr artistaid yn ymddangos yn Y Sgubor yn ystod penwythnos Tafwyl. Arianir y prosiect gan Gyngor Prydeinig Cymru.