Y pethau gorau am gael Tafwyl digidol…

Ie ie, ni’n gwybod…tydi cael gŵyl ddigidol jyst ddim cweit ry’ fath a chael gŵyl go iawn!

Ond beth am ganolbwyntio ar y positifs….

Bydd ddim rhaid ciwio i gael mewn i’r castell…

https://twitter.com/bolycscymraeg/status/1142450188851658752?s=21

Dim ciws i’r bar…

https://twitter.com/alunsaunders/status/881172405686865920?s=21

https://twitter.com/alunsaunders/status/881162851792154624?s=21

Gei di brynu cwrw dy hun (neu archebu cwrw o far swyddogol Tafwyl Digidol, St Cannas wrth gwrs)

Gei di archebu bwyd i’r tŷ yn lle ciwio…