TAFWYL DIGIDOL HOME

TAFWYL DIGIDOL

20.06.20 / 12:00 – 18:00 (DJs 18:00 – 21:00)

TAFWYL DIGIDOL HOME

Yn ffrydio’n fyw o Gastell Caerdydd gyda Huw Stephens a Tara Bethan 

AL LEWIS / ADWAITH
HMS MORRIS / CASI
ALUN GAFFEY / MELLT
HANA / MEI GWYNEDD
GARETH BONELLO
Rhys Gwynfor

TAFWYL DIGIDOL HOME

sesiynau gyda..

FAW / Y STAMP / CODI PAIS
PRIFYSGOL CAERDYDD
BBC RADIO CYMRU
EISTEDDFOD AMGEN
ACADEMI HYWEL TEIFI
Llenyddiaeth Cymru
Dysgu Cymraeg Caerdydd

TAFWYL DIGIDOL HOME

BWRLWM

CYW S4C / CELF A CHREFFT / ioga / PERFFORMIO / SGILIAU SYRCAS / ysgol goedwig / chwaraeon

TAFWYL DIGIDOL HOME

YSGOLION

Perffromiadau gan ddisgyblion ysgolion cymraeg Caerdydd a Bro Morgannwg

TAFWYL DIGIDOL HOME

MARCHNAD DDIGIDOL

TAFWYL DIGIDOL HOME

BWYD A DIOD I’R CARTREF A GWEITHDAI

THE BEARDED TACO / Y BWRDD / WEST PIZZA / ST CANNAS / MR CROQUEWICH / BODLON / WELSH GIN CLUB