Cyllidwyr a Phartneriaid

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg

Arts & Business Cymru

Arts & Business Cymru

Cyngor Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Partner Cyfryngau: Orchard

Partner Cyfryngau: Orchard

Cynhyrchu / Production
2Can Production
PYST
AM
Clwb ifor Bach
Efa Lois
Ctrl Alt Design
Web Marmalade
PRS
Bait

Cyflenwyr ehangach
AB Acoustics
Beacon Events
Figure of Eight
Monnow Marquees
Musicbox
Proactive Firstaid
Eventclean
Dewi Jones
Stedman Brothers

Partneriaid
Green Squirrel
RSPB
Llenyddiaeth Cymru
Urdd
Academi Hywel Teifi
Boom Plant
Rubicon
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
No Fit State
For Cardiff / Caerdydd am Byth
Y Stamp
Prifysgol Caerdydd
Tai Taf
SA Brains
Gleision Caerdydd
Codi Pais