TAFWYL YN Y TŶ

Gyda Tafwyl yn cael ei chynnal ar-lein eleni, dyma ychydig o syniadau ar sut i greu gŵyl gartref. Beth am addurno’r ardd gyda bunting wedi ei ddylunio gan yr arlunydd Efa Lois? Neu roi tro ar goginio pitsa Ffwrnes? Os ewch chi ati i gasglu ysgawen heddiw gallwch chi greu siampen ‘sgawen yn barod at yr ŵyl! Rhannwch luniau o Tafwyl yn eich tŷ ar #tafwyl20

Tips campio Tara:

Swigod ‘Sgawen:


RHESTR CYNHWYSION YMA

Bunting Efa Lois:


Lawrlwythwch y pdf bunting yma.

Gêm Ffawd Tafwyl:


Lawrlwythwch y pdf gêm ffawd yma.

Pitsa Ffwrnes: