Skip to content
Tafwyl - Prif Lwyfan / Main Stage
ArtistPic-Square-Swnami

Sŵnami

Cychwynodd Ifan Davies, Ifan Ywain, Gruff Jones, Gerwyn Murray a Lewis Williams eu taith gerddorol yn 2011 – taith a’u dyrchafodd i fod yn un o fandiau pwysicaf yr iaith Gymraeg. 

Ar ôl creu cynnwrf gyda’u EP cyntaf ‘Du a Gwyn’, ffrwydrodd y band ar ôl cyhoeddi eu halbym hunan-deitledig yn 2015 a gipiodd deitl Albym y Flwyddyn a’i enwebu am Y Wobr Gerddoriaeth Gymreig. Cynrychiolodd y band Radio 1 yng ngŵyl Eurosonic yn yr Iseldiroedd, yn ogystal â pherfformio sesiwn yn stiwdio chwedlonol Maida Vale. 

Gyda melodïau disglair a chywrain a chytganau anthemig mae Sŵnami ar fin cychwyn eu taith i’r bennod nesaf, gyda albym rhif dau ar y gorwel. Maen nhw’n barod i Uno, Cydio a Thanio bob math o gynulleidfaoedd ar draws y wlad.

ArtistPic-Square-Yws

yws gwynedd

Ywain Gwynedd, Rich Roberts, Ifan Davies ac Emyr Prys Davies ydi aelodau Yws Gwynedd. Sefydlwyd y band fel cerbyd i gigio caneuon yr albym “Codi/\Cysgu” a ysgrifennwyd gan Ywain Gwynedd dros cyfnod o 15 mlynedd. Wrth deithio led-led Cymru, datblygodd undod y band ac yn 2017 cafodd albym wedi’i ysgrifennu ar y cyd ei ryddhau o’r enw “Anrheoli”.

Bydd caneuon newydd i’w clywed am y tro cyntaf yn fyw yn 2022 ar ôl i’r band cymud saib ar ôl eu gig dwytha yn Gwyl Rhif 6 yn 2017.

ArtistPic-Square-Adwaith

adwaith

Band ôl-punk o Gaerfyrddin yw Adwaith. Mae eu holl ddeunydd wedi ennill clod beirniadol helaeth ac yn aml yn cael ei chwarae ar y radio.

Maen nhw wedi recordio sesiwn yn stiwdios chwedlonol y BBC yn Maida Vale, Llundain i Huw Stephens (BBC Radio 1/BBC Radio Cymru), Sesiwn gerddoriaeth BBC 6 ar gyfer sioe Marc Riley, wedi chwarae Gŵyl Latitude, Gŵyl y Dyn Gwyrdd, wedi chwarae yn yr Eidal gyda Gruff Rhys yng Ngŵyl Suns a chefnogodd Gwenno a The Joy Formidable ar deithiau DU llawn.

Bydd eu halbwm newydd allan ym mis Gorffennaf ac allwn ni ddim aros!

Gwilym

gwilym

Mewn pedair blynedd, mae Gwilym wedi hoelio eu hunan fel un o fandiau mwyaf y sîn gerddoriaeth yng Nghymru gyda chaneuon fel ‘Catalunya’ a ‘\Neidia/’ yn cael eu clywed ar y radio fyth a beunydd. Yn dilyn llwyddiant eu halbwm cyntaf, ‘Sugno Gola’ (2018), a llu o wobrau, maen nhw’n brysur yn recordio eu hail albwm. Gadewch i’w tiwns hafaidd a bachog roi gwên ar eich wyneb a’r curiadau eich gorfodi i ddawnsio!

ArtistPic-Square-TaraBandito

tara bandito

Dechreuodd Tara berfformio yn 5 oed. Yn ferch i’r reslwr chwedlonol El Bandito, disgynnodd i’r byd yr ydym yn ei alw’n adloniant, heb y cyfle i feddwl yn union pam yr oedd perfformio yn rhan mor annatod o’i phersonoliaeth. Ni ofynnodd y cwestiwn hwnnw i’w hun tan 2009 ar ôl colli ei thad, ei harwr a’i hysbrydoliaeth, a’i harweiniodd ar daith, symbolaidd a llythrennol, i ddarganfod ei hun.

Parhaodd perfformio i fod yn rhan fawr o’i bywyd, wrth iddi ymuno â’r anhygoel ‘Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon’ fel cantores, cyn i Tara sylweddoli mai ysgrifennu ei cherddoriaeth ei hun oedd y ffordd i wir ddeall ei hunan.

Daeth Tara yn artist newydd ar Recordiau Côsh Records ym mis Rhagfyr 2021, gan weithio gyda’r cynhyrchydd Rich James Roberts, i recordio tair sengl. Rhyddhawyd ei sengl gyntaf, ‘Blerr’, ym mis Ionawr 2022, gyda fideo cerddoriaeth wedi’i chynhyrchu gan Lŵp, wedi’i chyfarwyddo gan Tara.

Mae Tara yn un o’r artistiaid ar Launchpad Horizon 2022 y BBC a rhyddhawyd senglau Tara, ‘Rhyl’ a ‘Drama Queen’ yn gynharach eleni. Mae Tara yn bwriadu rhyddhau ei halbwm cyntaf yn ddiweddarach yn 2022.

Mellt

mellt

Mae’r pedwarawd o Aberystwyth yn plethu synnau post punk, slacker roc gyda geiriau craff a chlyfar yn goron ar y cyfan. Ar ôl ennill Albym Gymraeg y Flwyddyn am eu halbym cyntaf, ‘Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc’ yn 2018, mae’r band yn gweithio ar eu hail albym fydd allan eleni.

Gyda nifer o sioeau byw wedi eu perfformio, mae’r pedwarawd egnïol yn llwyddo i swyno cynulleidfaoedd lle bynnag maent yn mynd. Gyda’u riffs gitâr bachog a chyfuniad perffaith o seiniau roc ac ôl pync – mae geiriau clyfar a chywrain Mellt yn siwr o’ch cyfareddu.

ArtistPic-Square-BreichiauHir

breichiau hir

Mae’r band chwe-aelod o Gaerdydd, Breichiau Hir yn cyfuno dwyster cathartig, waliau enfawr o sain a momentau melancolaidd bregus gyda’r unig bwrpas o symud a chysylltu â’r gwrandawr.

Yn aml, mae’r band melodig yn neidio o egni ffyrnig i rannau tyner i donnau swnllyd.  Fe rhyddhaodd y band eu halbwm cyntaf, Hir Oes I’r Cof yn 2022.

Mei Gwynedd

mei gwynedd

Mae Mei Gwynedd yn enw cyfarwydd i Gymru fel cyn aelod o Beganifs, Big Leaves, Sibrydion, The Peth ac Endaf Gremlin. Rhyddhaodd Mei ei ail albwm unigol yn Awst 2021 ‘Y Gwir yn Erbyn y Byd’ sy’n llawn caneuon roc gwych, gyda sŵn gitâr eiconig a llais meddal ac angerddol Mei yn atseinio drwy bob trac.

Yn ogystal â pherfformio ar lwyfanau Cymru a thu-hwnt, mae Mei yn gynhyrchydd profiadol, sydd wedi gweithio gyda llu o enwau cyfarwydd yma yng Nghymru gyda ei label JigCal.

Mae Mei wedi casglu rhai o gerddorion mwyaf profiadol y sin, sef Sion Llwyd, Aled Richards a Gaz Thorington i lwyfanu band sydd wastad yn creu argraff ac mae eu perfformiadau chwedlonnol yn sicr i adael y dorf gyda gwen ar eu wynebau!

N’famady Kouyaté

N’famady Kouyaté

Mae N’famady Kouyaté yn gerddor ifanc egniol o Guinea (Conakry), a ddaeth i fyw yng Nghaerdydd yn 2019. Yn gerddor aml-gyfrwng talentog sydd wedi rhyfeddu cynulleidfaoedd gyda ei ddehongliad modern o rythmau a chaneuon Mangingue Ngorllewin Affrica tra’n cefnogi Gruff Rhys ar y daith albym Pang! 

Mae’r gerddoriaeth yn gyfuniad o ganeuon traddodiadol Guinea gyda geiriau Cymraeg, offerynau modern a thraddodiadol, gyda band llawn. Mae poblogrwydd N’famady yn tyfu’n aruthrol yma yn y DU ac yng Nghorllewin Affrica. Peidiwch â cholli’r set yma!

Lloyd a Dom James

Mae cerddoriaeth eisioes wedi bod yn elfen fawr o fywydau Lloyd a Dom. Wnaeth y pâr gwrdd yn 2017 pan wnaeth Dom estyn mas i Lloyd a chynnig i weithio gyda’i gilydd ar gerddoriaeth. Maent wedi bod yn ffrindiau mawr ers hynny. Yn ogystal â cherddoriaeth, mae’r iaith Gymraeg yn parhau i fod yn elfen fawr o’u bywydau ers iddyn nhw fynychu Ysgol Glantaf ac Ysgol Gyfun Gwynllyw, lle ddysgon nhw’r iaith. 

Yn ddiweddar, gyda help mawr Don (Donald), cynhyrchydd, peiriannydd sain a ffrind gwerthfawr i Dom a Lloyd, maent wedi bod yn gweithio i greu amryw o ganeuon rap Cymraeg yn yr ymdrech i ddod â genre sydd wedi’i tangynrychioli i fywoliaeth. Mae’r sengl gyntaf, ‘Pwy Sy’n Galw?’ wedi ei ryddhau yn ddiweddar. 

ArtistPic-Square-Ynys

Ynys

Ynys yw prosiect cerddorol Dylan Hughes, gynt o Race Horses a Radio Luxembourg. Mae caneuon Ynys yn gasgliad o harmonïau meloncolaidd, dros drac sain hudolus o beiriannau llinynnau o’r 70au, synths o’r 80au a gitâr fuzz.

O Aberystwyth, mae Ynys wedi rhyddhau cyfres o senglau ar label Recordiau Libertino. Bu’r senglau ‘Caneuon’ ac ‘Aros am byth’ yn draciau’r wythnos ar Radio Cymru, ac yn dilyn rhyddhau’r gân ‘Mae’n hawdd’ gwahoddwyd Ynys i berfformio sesiwn byw ar raglen Marc Riley ar BBC 6 Music.

Bydd albwm gyntaf Ynys yn cael ei rhyddhau yn ystod haf 2022 ar Recordiau Libertino. 

Ciwb

ciwb

Ar ôl i Elis Derby, Gethin Griffiths, Marged Gwenllian a Carwyn Williams weithio ar wahanol ganeuon a theme tunes ar y wê fel ffordd o gadw’n ddiddan yn ystod y cyfnod clo, daeth y cynnig gan Lŵp i recordio cover o unrhyw gân Gymraeg ar gyfer Dydd Miwsig Cymru.

Recordiwyd ‘Smo Fi Ishe Mynd’ gyda Malan fel artist gwadd ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, ac yn dilyn yr ymateb a gafwyd, dyma benderfynu ei rhyddhau. Yna, daethant at ei gilydd yn y cnawd am y tro cyntaf, i weithio ar albym o ganeuon o archif Sain, gydag artist gwadd gwahanol i bob cân. Recordiwyd yr albym mewn 5 diwrnod yn Stiwdio Sain fis Mai 2021, a rhyddhawyd “Wyt Ti’n Meddwl Bod O Wedi Darfod?” fis Gorffennaf 2021. 

ArtistPic-Square-EadythAsha

Eädyth + Asha Jane 

Bydd ffans o Solange a Jill Scott yn dwli ar gynhesrwydd lleisiau gwefreiddiol Eädyth, tra bydd ffans o Massive Attack a Bjork yn mwynhau’r cyfuniad o guriadau toredig gyda chynhyrchiad melancolaidd a phwerus. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Eädyth wedi perfformio am y tro cyntaf yn yr wŷl ‘Future Echoes’ yn Sweden ac yn parhau i dderbyn cydnabyddiaeth ryngwladol. Bydd 2022 yn dod â llawer o gyfleoedd cyffrous i Eädyth, wrth iddi deithio i  ‘Secret Sessions’ yn Lwcsembwrg, ‘BreakoutWest’ yng Nghanada a ‘Ziro Festival’ yn India yn ogystal â nifer o wyliau yng Nghymru. 

ArtistPic-Square-GlainRhys

Glain Rhys 

Artist o’r Bala yw Glain Rhys. Rhyddhawyd ei halbwm cyntaf, Atgof Prin, nôl yn 2018, ac mae Glain yn gweithio ar ei hail albwm, fydd allan yn fuan. Dylanwadir Glain gan ei hardal leol yng Ngogledd Cymru, profiadau personol a cherddorion megis Billie Eilish. Mae Glain a’r band yn gyffrous i fod nôl yn Nhafwyl eleni. 

Hana Lili

HANA LILI

Mae Hana Lili, sy’n dod o Sully ym Mro Morgannwg yn gyfansoddwraig ac artist sy’n ysgrifennu caneuon o’r galon. 

Mae ei chaneuon pop ysgafn wedi eu ffrydio dros miliwn o weithiau. Mae hefyd wedi derbyn cefnogaeth gan BBC Radio 1, BBC 6 Music a The Guardian. Yn ddiweddar bu ei cherddoriaeth ar raglen deledu Love Island, ac fe’i cymharwyd ag artistiaid megis The Cardigans a’r Cranberries. 

Morgan Elwy

MORGAN ELWY

Gydag alawon cryf a geiriau bachog yn graidd mae Morgan Elwy a’r Bach O Hwne band o Ddyffryn Clwyd yn siwr o lenwi eich sannau hefo positive vibes ag amser da gyda set llawn caneuon reggea, blues a folk-rock Cymraeg. 

Y Gerddorfa Ukulele

Y Gerddorfa Ukulele 

Gyda dros 30 o aelodau erbyn hyn, mae’r Gerddorfa Ukulele yn mynd o nerth i nerth. Sefydlwyd y gerddorfa yn 2013 tra’n cyfarfod yn wythnosol yng Nghaerdydd dan arweiniad Mei Gwynedd a Menter Caerdydd. Mae nhw eisioes wedi perfformio mewn nifer o gigs lleol gan gynnwys Tafwyl a Gŵyl Ukulele Caerdydd. 

Cysylltwch â Menter Caerdydd os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r criw. 

DJ Palmerviolet

DJ Palmerviolet 

Mae Molly yn DJ a chyflwynwraig o’r Cymoedd. Mae hi wedi bod yn dj’o ers 2018 ond wedi dechrau gigio’n swyddogol yn ddiweddar iawn. Mae hi’n DJ preswyl yn 10 Degrees yng Nghaerffili, wedi chwarae mewn sawl digwyddiad gwahanol ac yn ymuno â’i phartner DJ hi, Dabes weithiau ar nos Wener yng Nghlwb Ifor Bach am NUKE fel ‘Welsh Chicks’. Mae hi’n angerddol iawn am gerddoriaeth a’r iaith ac yn gyffroes iawn i fod yn rhan o Tafwyl eleni. 

DJ Esyllt

DJ esyllt 

Wnaeth Esyllt cyd ffurfio’r noson clwb Dirty Pop. Rhedodd y noson pob nos Sadwrn yng Nghlwb Ifor Bach o 2008 i 2021, yn dathlu cerddoriaeth pop electronig a dawnsio disgo i gynulleidfaoedd cymysg. Mae Esyllt wedi bod yn DJ ers 18 mlynedd yn gweithio ar draws Cymru a thu hwnt. Hi sefydloedd y label Ciwdod yn 2004 a oedd yn gweithio gydag artisitaid Cymraeg newydd gan ryddhau gwaith cyntaf bandiau fel Radio Luxembourg, Yr Ods a Threatmantics. 

DJ Gareth Potter

DJ gareth potter 

Yn enwog fel aelod o’r Clustiau Cŵn, Traddodiad Ofnus a Tŷ Gwydr, mae Gareth wedi rocio’r parti o du ôl i bâr o ddecs ers canol yr wythdegau. Roedd ei nosweithiau REU! yng Nghlwb Ifor Bach yn chwyldroadol a noson claddu Reu ym Mhontrhydfendiaid yn chwedlonol.

Gareth oedd brenin y llawr canol yn Clwb am 15 mlynedd ac mae ei bartïon cloi Tafwyl wastad yn llawn helynt a hwyl. 

Disgwyliwch Bangers Cymraeg hen a newydd ynghyd â bîts byd eang a bass line fydd yn siglo’ch tînau.  

DJ Garmon

DJ garmon 

Brodor yn wreiddiol o Gaerdydd ydi Garmon sydd nawr yn byw yn yr Alban. Fe ddechreuodd chware Acid House ar ddiwedd y 90au yng Nghlybiau De Cymru a Lloegr cyn symud i synau tywyllach Dubstep a Jwngl ar ddechrau’r mileniwm. Dyma’r newid cyfeiriad yn agor drysau clybiau Ewrop am ychydig flynyddoedd cyn iddo fwynhau hiatus byr gyda genedigaeth ei fab Pedr. Mae Garmon wedi newid ei glytiau am Dubplates a nawr yn chwarae yn ysbeidiol o gwmpas circuit Caeredin gyda sŵn ysgafnach House, Disco a Bagpipes.  

DJ Mirain

DJ mirain 

Mae Mirain yn 20 mlwydd oed o Grymych yn Sir Benfro, ac yn cyflwyno sioe Frecwast fore Sul Radio Cymru 2. Mae’n gweithio’n llawrydd yn y byd cyflwyno, ac yn mynd mewn i’w thrydedd blwyddyn yn Aberystwyth fis Medi yn astudio gradd yn y Gymraeg.

Mae’n galw ei hun yn bach o nerd cerddoriaeth gyfoes Gymraeg ac er yn gymharol newydd i’r byd mae’n joio DJ-io, ac yn cael hwyl wrth wneud.