POSTER TAFWYL 2020

Poster Tafwyl 2020 gan arlunydd swyddogol yr ŵyl, Efa Lois. Mae Efa sy’n dod yn wreiddiol o Geredigion, yn ffocysu’n bennaf ar bositifrwydd, blodau, estheteg y 70au a chwedloniaeth.

Mae nifer cyfyngedig o’r printiau hyn ar gael i’w prynu yma, ac maent oll wedi’u rhifo. Mae’r print yn faint A2 ac wedi’i argraffu ar bapur 250gsm sidan.

Mae £5 o werthiant pob poster yn mynd tuag at elusennau’r 7 bwrdd iechyd yng Nghymru drwy ymgyrch Mentrau Iaith Cymru ‘Ras123’.

Neu be am roi tro ar liwio’r poster mewn eich hun? Mae croeso i chi argraffu’r poster isod a chael hwyl yn ei addurno! lawrlwythwch yma

Rhannwch luniau o’ch campweithiau gyda ni ar Twitter/Instagram gan ddefnyddio #tafwyl20 – a bydd cyfle i un person lwcus ennill poster wedi’i arwyddo gan Efa!