Oasis Cardiff

Oasis Cardiff

Mae Oasis Cardiff yn elusen sy’n cynnig croeso cynnes i ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n byw yng Nghaerdydd. Bydd gan glwb swper wythnosol Oasis thema arbennig ar gyfer Tafwyl yn dathlu diwylliant, bwyd a threftadaeth Bae Teigr. Mwynhewch ddanteithion gan y gogyddes Geraldine Griffith gan gynnwys cyri gafr neu datws melys a chacen rum a banana.

Archebu: Bydd modd archebu rhwng 8 – 13 Mai yma gan gasglu ar ddydd Gwener 14 Mai.