Mr Croquewich

grilled cheese

@mrcroquewich

Prydau Ffrengig, brechdanau caws wedi’u grilio a phwdinau yn barod i’w coginio yn y popty neu’r badell gartref. Bydd bwydlen Tafwyl arbennig yn cael ei hychwanegu at arlwy hynod boblogaidd Mr Croquewich.

Archebu: https://www.mrcroquewich.co.uk/ (rhaid archebu o flaen llaw)