Skip to content

MARCHNAD TAFWYL

Marchnad

Dewch i gefnogi busnesau bach Cymru wrth siopa ym marchnad ddigidol Tafwyl. Bydd llu o stondinwyr yn gwerthu eu cynnyrch ar dudalen Facebook Marchnad Tafwyl ar 15.05.21 o 10yb tan 6yh.  O deganau a gemwaith i grefftau o bob math, bydd rhywbeth i bawb!

Alis.knits
ameow designs
Anastasiou Designs
ani-bendod
Bodlon
Canhwyllau Canna
Canhwyllau Eryri Candes
Cant a Mil Vintage
Cara
Cartref
Carw Piws
Celf Ruth Jên Art
Cymruti
Draenog
El-Di

Elin Crowley Print
Elin Manon
Etoeto
Fair Do’s/Siopa Teg
Gweni
Hiwti
Katherine Jones Artist
La Dolce Vita Cara
Meddwl.org
Mwnci
Natur
Orielodl
Penglog
PRINT

Rhian Kate
Seascape Curiosities
Shnwcs
Sialc
Stwff
Ty Bach Twt

Poster Tafwyl 2021 – ‘Mae Gobaith ar y Gorwel’

Poster swyddogol ‘Tafwyl 2021 – Mae Gobaith ar y Gorwel’ gan Efa Lois.

Mae’r print yn faint A2 (594mm x 420mm), ac wedi’i argraffu ar bapur 250gsm sidan. Nifer cyfyngedig o’r printiau hyn fydd ar gael.

Mi fydd £5 o werthiant pob poster yn cael ei roi i Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl.

marchnad tafwyl