Skip to content

Bwyd

Dyma’r stondinau blasus bwyd a diod sydd ar gael eleni yn Tafwyl. O fwyd stryd asiaidd, i bitsas, coffi blasus a bariau gyda rhywbeth i bawb – bydd digon i godi chwant bwyd!

The Grazing Shed
Byrgyrs wedi eu creu o gynhwysion Cymreig lleol.

Ffwrnes
Bois y Pizza! Pitsas Neopolitanaidd tân coed wedi eu hysbrydoli gan Gymru a’r Eidal.

Fablas
Hufen iâ a sorbed mewn dwsinau o wahanol flasau anhygoel.

HOGi HOGi HOGi
Mochyn Rhost mewn rholiau ffres.

DeliverRoast
Cinio rhost gyda’r trimmings.

Dutty Vegan
Bwyd fîgan cyflym blasus

Second Chance Coffee Co
Coffi bendigedig a diodydd twym.

The Bearded Taco
Cynnyrch lleol gyda dylanwadau rhyngwladol sy’n cael eu gweini ar tortillas corn.

The Spanish Buffet
Bwyd wedi ei ysbrydoili gan Sbaen gyda rhywbeth i’r teulu cyfan.

Tokyo Nights
Bwyd stryd wedi ei ysbrydoli gan Siapan.

The Fritter Shack
Bwyd fegan a llysieuol maethlon sy’n defnyddio cynhwysion gorau o Gymru.

Mr Croquewich
Brechdanau caws wedi’u grilio mewn arddull Croque Monsieur sy’n llawn dop o gynhwysion cartref

 
Bearded Taco
grilled cheese
DSC_5896

DIOD

Y Prif Far

Un bar 21m o hyd fydd eleni – yr un mwyaf erioed yn Tafwyl, yn cael ei redeg gan Stedman Brothers. Bydd amrywiaeth o gwrw, lager, gwinoedd, gwirodydd a diodydd ysgafn. Ni’n falch i groesawu Cwrw Tafwyl yn ôl eto eleni hefyd – sy’n cael ei fragu yn arbennig ar gyfer yr ŵyl. Bydd y cwrw ar y tap gan Glamorgan Brewery a seidr Thatchers.

Yr Ardd Seidr

Yn newydd i Tafwyl 2022, bydd croeso cynnes i chi yma gyda lle i eistedd a diod i dorri syched. Noddir yr ardal yma gan Thatchers a bydd modd blasu eu seidr newydd sy’n cael ei lansio yr haf hwn.

Bar Jin

Bydd y Bar Jin yn dychwelyd eleni gan werthu amrywiaeth eang o jin a gwirodydd Cymreig.

Cynllun Ail-ddefnyddio Cwpanau

Bydd cynllun ailddefnyddio cwpanau ym mhob un o fariau Tafwyl eleni. Talwch £1 am gwpan a’i ail-ddefnyddio trwy’r dydd.

Bar

Theatr Stryd

Bydd Theatr Stryd yn digwydd o amgylch y safle trwy’r penwythnos felly byddwch yn barod i gael eich syfrdannu ar adegau annisgwyl! Gan gynnwys perfformiadau Qwerin (Bach), Clera (Cwmni Theatr Arad Goch) a The Sparklettes.

Theatr Stryd - Qwerin

Y Llwyfan

Croeso i’r Llwyfan – lle fydd perfformiadau amrywiol trwy’r penwythnos! Dyma lle fydd holl ddisgyblion ysgolion gynradd ac uwchradd y ddinas yn perfformio.  Ceir hefyd berfformiadau Academi Berfformio Caerdydd, Clybiau Drama a Dawns Menter Caerdydd ac fe fydd yr ysgolion uwchradd yn cloi’r arlwy ar y prynhawn Sadwrn a Sul. Dewch draw brynhawn dydd Sadwrn am sioe arbennig gyda chyflwynwyr Cyw, a dewch draw ar y prynhawn Dydd Sul i fwynhau perfformiad gan Martyn Geraint hefyd. Mwynhewch!

Pabell Mudiad Meithrin

Galwch draw i babell Mudiad Meithrin i ddod i wybod mwy am y grwpiau cefnogi Cymraeg i blant (0-18 mis), grwpiau Ti a Fi (0-4 oed) a’r Cylchoedd Meithrin (2+). Bydd swyddogion ar gael am sgwrs gyda rhieni gyda chyngor ar sut a phryd i gofrestru plant yn y Cylch Meithrin lleol ac i egluro mwy am sut mae plentyn bach yn caffael iaith.

Bydd gweithgareddau crefft ar gael dros y deuddydd gyda chyfle i ymuno â sesiwn Cymraeg i Blant, Ti a Fi, sesiwn gyda Siani Sionc a Halibalw.  Ymunwch â’r hwyl!

Pabell Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn gartref i gymuned fywiog a chreadigol sy’n arbenigwyr ym meysydd Gemau a Dylunio, Cerddoriaeth a Pherfformio, Ffasiwn a Ffilm a mwy!

Bydd cyfle am sgwrs gyfeillgar gyda staff a myfyrwyr y Brifysgol neu i ddysgu mwy am y cyrsiau. Bydd hefyd amrywiaeth o weithgareddau hwyl, rhad ac am ddim yn ystod y penwythnos sy’n addas i bawb felly galwch draw.

Ardal Chwarae Bwrlwm!

Dewch i chwarae, creu a mwynhau! Bydd gweithgareddau yn cynnwys;

 • Gweithdai gwyddionaeth gyda Sparklab
 • Gweithdai crefft naturiol gyda Green Squirrel
 • Sesiynnau comedi i blant gyda Esyllt Sears a Beth Jones (arianwyd gan Cronfa Gari)
 • Gwawdluniau am ddim drwy’r dydd gan Sion Tomos Owen
 • Dewch i hwla-hwpio gyda The Sparklettes
 • Sgiliau Syrcas gyda Citrus Arts
 • Perfformiadau ‘Mewn Cymeriad’
 • Canu gyda Martyn Geraint
 • Crefft gyda The Woodland Trust

Ardal Chwaraeon

Sportfit Wales a Dancefit Wales sy’n cydlynu’r ardal chwaraeon i ni eleni. Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau i bawb trwy’r penwythnos gan gynnwys:

 • Sesiwn hyfforddi gyda Rygbi Caerdydd
 • Sesiwn Dawnsio Stryd
 • Sesiwn Criced
 • Dawnsio Disgo
 • Her dawnsio TikTok
 • Ras Rhwystrau

Marchnad Tafwyl

Ni’n falch iawn i groesawu y stondinau hyfryd yma i Tafwyl eleni, sydd yn cynnwys…

Elin Manon Ltd
Rhian Kate
Cant a Mil gyda Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru
Shnwcs
Seascape Curiosities
Katherine Jones Artist
Cymruti
Draenog Designs
Pluen
Crysau Ti
Orielodl
Driftwood Designs
Red Room Confectionary
The Sparkle Bar
Milltir Sgwar
Cartref Clyd
Dyma Fi
Alis Knits
Wyddfa
Matico
MythsnTits
Ty Bach Twt
Tarian Drums
Cartref Clare
Caban

Marchnad Tafwyl / Tafwyl Market