Skip to content
Tafwyl - Llwyfan y Porth
3D Brass Band

3D BRASS BAND

Dewch am barti gyda’r band o 10 yma sydd wedi eu lleoli yng Nghaerdydd ac sy’n barod i wneud i chi ddawnsio! Bydd y galon yn curo a’r traed yn symud. Mae’n dda bod nol yn Tafwyl!

Jack Mac's Funk Pack

Jack Mac’s Funk Pack

Mae Jack Mac wedi bod yn chwarae cerddoriaeth yn broffesiynol ers dros ddegawd bellach, ac mae wedi cydweithio â rhai o gerddorion gorau’r DU ac UDA.

O alawon llawn enaid i rythmau rhigol, mae gan y Funk Pack y cyfan ac mae’n sicr o ddarparu amser da i unrhyw achlysur.

Wonderbrass

Wonderbrass

Eleni, mae Wonderbrass, band mwyaf beiddgar Caerdydd, yn dathlu 30 mlynedd o greu cerddoriaeth yn Ne Cymru a thu hwnt!

Mae Wonderbrass yn ‘ffrwydrad o sain’ sy’n dod â chymysgedd o jazz, ska, ffync a hwyl New Orleans i Tafwyl eleni. Gwrandewch am ychydig o bopeth o Lady Gaga i’r Harry J All Stars!

Barracwda

Barracwda

Mae Barracwda yn grŵp taro Affro-Brasil, neu’n fwy adnabyddus fel SAMBA! Wedi’i leoli yng Nghaerdydd a gyda 50 o aelodau ar hyn o bryd, mae’r band yn dal i dyfu’n gyflym. Maent wedi cyfareddu  carnifalau a gwyliau ledled y wlad gyda’u brand unigryw o gyfuniadau cerddorol disglair ac egnïol samba, ffync a D&B. Maen nhw’n cynnal dosbarthiadau galw heibio i ddechreuwyr hefyd ac wedi cael aelodau band newydd o gyn-gynulleidfaoedd Tafwyl felly cadwch olwg arnyn nhw!

Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru

Bydd Myfyrywr Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru sef cartref cyrsiau perfformio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno casgliad o ganeuon sioe gerdd.

Clera (Cwmni Theatr Arad Goch)

Chwech o bobl lliwgar ac egsotig yn crwydro – efallai o wlad arall neu o amser arall, pwy a ŵyr – gan chwilio am le ac am bobl i rannu eu straeon.

Qwerin (bach)

Mae Qwerin (bach) yn berfformiad dawns gyfoes sydd wedi ei hysbrydoli gan wead a phatrymau’r ddawns werin Gymreig, ynghyd ag egni heintus-gyfforus bywyd nos Cwiar. Mae Qwerin yn ddathliad egnïol a theimladwy o ddiwylliant, hunaniaeth a chymuned. Mae  Qwerin yn ddawns werin Gymreig gyda thwist.

Gwaith diweddaraf Meilir yw Qwerin, wedi ei gomisiynu gan y Consortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru a hynny drwy alwad AgorAllan 2021 cwmni Articulture Cymru.