Skip to content

Dydd Mercher, 12.05.21 | 12:00
Awr Les

Cym gam yn ôl o brysurdeb dy ddiwrnod, a rho’r amser i dy hun ymlacio. Sesiwn ioga gyda Efa Dafydd – perffaith ar gyfer yr awr ginio.


Lles

DYDD SADWRN, 15.05.21

10:00 Ioga i blant

Cyfle i gymryd egwyl o’r gwaith ysgol gyda ymarferion Ioga i’r corff a’r meddwl wedi eu harwain gan Eva Huw.

Mwyaf addas ar gyfer plant Ysgolion Cynradd, a’u teuluoedd.

lles_ eva huw

10:00 Meddwlgarwch i blant

Ymarferion meddwlgarwch i blant gyda Siwan Reynolds. Amser i ymlacio, myfyrio, a chodi egni trwy bwer seiniau tri dimensiwn. 

Addas i blant a’u teuluoedd.

lles_ siwan raynolds

12:30 Rhianta mewn Pandemig

Tydy rhianta ddim wastad yn hawdd, ac mae gwneud hynny mewn pandemig wedi bod yn fwy heriol fyth. Fodd bynnag, rydym ni gyda am weld y gorau i’n plant a’u gweld yn ffynnu. Dewch i glywed am riantu, cefnogaeth i deuluoedd a dathlu hawliau plant.

Trefnir gan Gomisiynydd Plant Cymru

Lles

13:30 Bywyd a’i heriau

Tara Bethan yn trafod bywyd, y meddwl, drag a lot mwy gyda’r dyn a adnabwyd fel Connie Orff.

Trefnir y sesiwn gan meddwl.org

Lles

14:30 H.I.W.T.I.: Hyder corff

Sgwrs yn trafod hyder corff gyda Mari Gwenllian (HIWTI), Shoned Owen (Tanya Whitebits), Ryan Evans (121Motivation), a Leo Drayton.

Dewch i wrando ar grwp o bobl o gefndiroedd gwahanol yn rhannu profiadau, straeon a thips hunan gariad.



lles_ hiwti

Dydd Sul, 16.05.21 | 9:00
Ioga pen tost

Wedi joio ychydig bach gormod dros wythnos Tafwyl? Does dim fel ‘chydig bach o Ioga i leddfu’r pen a’ch paratoi am y diwrnod o’ch blaen. 

Sesiwn hamddenol a hwyliog hefo Tara Bethan.



lles_ hangover yoga