Skip to content
Tafwyl - Llais
Tahahahafwyl

TAHAHAHAFWYL!

ELIS JAMES, AL PARR, CHRIS RIO, LEILA NAVABI, JOSH PENNAR, ESYLLT SEARS (MC)

Ydych chi’n barod am noson fawr comedi Tafwyl? Ni methu aros am y lein yp gwych yma o wynebau ffresh a wynebau cyfarwydd iawn yn y sîn gomedi Gymraeg.

Noddwyd gan Cronfa Gari.

Theatr Cymraeg

Creu yn Gymraeg: Dyfodol creu theatr

Ysgrifennu, cyfarwyddo, creu, perfformio. Dewch i glywed gan rhai o’r gwneuthurwyr theatr ac adroddwyr stori Cymraeg fwyaf cyffrous am sut mae’r diwydiant yn datblygu.

Gethin Evans (Cadeirydd) – Cyfarwyddwr Artistig, Frân Wen
Steffan Donnelly – Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Genedlaethol Cymru
Alice Eklund – Cyfarwyddwr/Dramatwrg
Hanna Jarman – Actor/Awdur
Llinos Mai – Awdur/Actor 

Trefnwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru

‘O GLUST I GLUST’ – LLWYD OWEN

Alun Davies fydd yn holi Llwyd Owen am ei nofel drosedd afaelgar newydd, O Glust i Glust.

Trefnir gan Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru ac Y Lolfa.

Llais - Gwrachod Cymru

GWRACHOD CYMRU: Y CHWEDLAU

Efa Lois fydd yn trafod chwedlau gwrachod Cymru a ysbrydolodd y gwaith celf a’r posteri ‘Gwrachod Cymru’.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.

 

 

Bwncath

BWNCATH

Dyma gyfle i ddysgwyr Cymraeg ddod ynghyd â gwrando ar ambell i gân swynol gan Bwncath. Bydd hefyd sesiwn holi ac ateb gyda’r band, a chyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau. Croeso mawr i siaradwyr Cymraeg eraill hefyd, hefyd, wrth gwrs. Sesiwn wedi ei gadeirio gan Nick Yeo, cyflwynydd podlediad Sgwrsio. 

Trefnir gan Dysgu Cymraeg. 
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.

 

POBOL Y CWM

Mae sesiwn Pobol y Cwm bob amser yn boblogaidd iawn yn Tafwyl – cyfle gwych i ddod i nabod y cymeriadau a dysgu am “goss” y pentref.  Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl. 

Trefnir gan Dysgu Cymraeg a BBC Cymru.
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.

Arwyr, anffawd a munudau mawr y maes chwarae

Bydd y gohebydd chwaraeon Lowri Roberts yn trafod y byd chwaraeon gyda’i thad, y cyn ddyfarnwr rygbi a’r sylwebydd Alun Wyn Bevan. Cyfle i glywed am gemau cofiadwy, gorchestion unigolion, troeon trwstan a hanesion difr o fyd y bêl.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.

Image

GWRACHOD HEDDIW

Trafod hefo rhai o genod mwyaf di-flewyn-ar-dafod Cymru. Podlediad yn dathlu merched Cymru, trwy geisio canfod pa nodweddion mae nhw’n ei rannu hefo gwrachod confensiynol.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.

‘Mori’ – Ffion Dafis

Dr Rhiannon Mair sydd yn holi Ffion Dafis am ei nofel bwerus, Mori.

Trefnir gan Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru ac Y Lolfa.

KHASI CYMRU COLLECTIVE – SAI-THAIÑ KI SUR

Gareth Bonello sydd yn trafod y broses ddifyr o gyfansoddi gyda phobl y Khasi – ac yn chwarae rhannau o’r albym.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.

MEITHRIN Y FFLAM: AVANC

Cyflwyniad i AVANC – Band Gwerin Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Dewch i gyfarfod rhai o aelodau AVANC [Band Gwerin Ieuenctid Cenedlaethol Cymru] a’u hofferynnau. Yn ystod y cyflwyniad cewch gipolwg i fewn i sut beth ydi bod yn gerddor traddodiadol ifanc, yr alawon a chaneuon sy’n eu cyffroi nhw, a’r profiad o fod yn aelod o’r band egnïol a hynod dalentog yma. Yn addas i bobl o bob oedran, yn gerddorion neu ddim.

Ar Blât

Y cyflwynydd a’r comedïwr Daniel Glyn yw gwestai Beca Lyne-Pirkis, gyda’r ddau yn trafod ryseitiau, atgofion a sut mae bwyd yn effeithio ar ein bywydau ni bob dydd.

Trefnir gan BBC Radio Cymru.
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.

Tonfedd Heddiw

Sgwrs rhwng Llŷr Gwyn Lewis, Anni Llŷn a Gruffudd Eifion Owen am fyd beirdd ifanc yng Nghymru heddiw.

Trefnir gan Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru a Barddas.

PANEL Y DYSGWYR

Mae Caerdydd yn llawn o ddysgwyr ysbrydoledig ac mae hyn gyfle i glywed sgwrs rhwng rhai ohonyn nhw a Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Y cyfranwyr fydd Rosalind Wyllie, Rhiannon Oliver James, Angelina Mitchell a Nick Yeo. Dewch i glywed eu straeon unigryw am ddysgu’r iaith ac am tips a thriciau ar sut i ddatblygu eich Cymraeg chi.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn ystod y sesiwn yma.