Skip to content

Dydd Sadwrn

11:30 – 12:15
PANEL Y DYSGWYR – DYSGU CYMRAEG

Bydd Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn cyfweld â Phanel o Ddysgwyr Dysgu Cymraeg Caerdydd.

12:45 – 13:30
CWLWM CYHOEDDWYR CYMRU: Llwyfannu’r Genedl Anghyflawn
(Ar y cyd gyda Gwasg Prifysgol Cymru)

Ar lwyfannau’n gwlad y crëwn ein cenedl, os mynnwn ni wneud hynny. Trafodaeth rhwng Ian Rowlands, Sharon Haf Morgan a Lisa Lewis a Dafydd Llywelyn am agweddau ar y theatr gyfoes yng Nghymru a’i rôl yn y ‘broses’ o asio’i phobol yn genedl gyflawn. Bydd cyfle i sgwrsio gyda’r panel ar ôl y sesiwn a chyfle i brynu copiau o Llwyfannu’r Genedl Anghyflawn a hunangofiant Sharon Haf Morgan wedi ei arwyddo!

14:00 – 15:20
TALWRN Y BEIRDD TAFWYL 2023

Cyfle i fwynhau dau dîm o feirdd yn cyflwyno eu cerddi i’r Meuryn – Ceri Wyn Jones. Beirdd Caerdydd a Chaerfyrddin fydd yn herio’i gilydd eleni.

16:00 – 16:50
Undeb Rygbi Cymru

Sgwrs banel gyda Undeb Rygbi Cymru. Gwyn Derfel (Rheolwr Datblygu’r Gymraeg), Ieuan Evans (Cadeirydd), Geraint John (Cyfarwyddwr Cymunedol), Natalia John (Chwaraewr Cymru) & Cynrychiolydd o Ranbarth Caerdydd.

17:10 – 17:50
NICK YEO & CANDELAS

Bydd Nick Yeo, sef cyflwynydd y podlediad Sgwrsio, yn cyfweld â’r Candelas. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

18:00 – 19:00
JOE LEDLEY & DYLAN EBENEZER (SESIWN AR Y LLWYFAN YSGOLION)

“Bendigedig, gwych… ond anodd!” Beth sydd nesaf i’r seren bêl-droed Joe Ledley, yn dilyn cychwyn ar ei siwrne fel siaradwr Cymraeg newydd dan arweiniad Dylan Ebenezer ar gyfres S4C, Iaith ar Daith. Trefnir gan Gŵyl Cymru, partneriaeth rhwng Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru

19:30 – 20:30
AMLEDDAU / RADIO CYMRU – JOHN REA 

Darllediad o Amleddau – darn newydd gan John Meirion Rea yn dathlu 100 mlwyddiant y darllediad radio Cymraeg cyntaf – yn plethu cerddoriaeth newydd gan John gydag elfennau sain, lleisiau cyfoes, a chyfoeth canrif o archif darlledu o Gymru. Sesiwn holi ac ateb gyda John Rea i ddilyn.

Dydd Sul

11:30 – 12:15
Dinesydd 50
 

Eleni mae papur bro cyntaf Cymru Y Dinesydd yn 50 oed. Cyfle i ddathlu’r achlysur nodedig hwn yng nghwmni rhai o gyfranwyr presennol a chyn-gyfranwyr y papur bro. Adloniant gan Delwyn Siôn a chacen a diod i bawb sy’n mynychu! 

12:45 – 13:30
Pobol y Cwm

Dysgu Cymraeg yn cyflwyno sgwrs banel gyda rhai o aelodau cast y gyfres boblogaidd Pobol Y Cwm.

14:00 – 14:45
Barddas

Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn cyflwyno sgwrs am gyfrol o waith gan ysgrifenwyr LHDT+ gyda Barddas. 

Gareth Evans-Jones 
Marged Wiliam 
Durre Shahwar 
Gruffydd Ywain 

15:15 – 16:00
‘Gwnewch bopeth yn Gymraeg’

Sgwrs rhwng Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Noel Mooney, a’i diwtor Cymraeg, Aron Evans

16:30 – 17:15
OASIS CAERDYDD

Sgwrs banel gyda staff a chleientiaid canolfan ffoaduriaid Oasis Caerdydd.

17:45 – 18:30
SORRY, CAN WE DO THIS IN ENGLISH? Taclo’r tabw o drafod rhyw, rhywedd a rhywioldeb yn y Gymraeg

Y Meddyg Ymgynghorol Iechyd Rhyw Dr Olwen Williams, fydd yn llywio’r drafodaeth bwysig ond hwyliog hon gyda Rhi Kemp Davies (‘Sexologist’ Clinigyddol a therapydd perthnasau), Lisa Angharad ac Alun Saunders ar syd i dorri lawr rhwystrau a bod yn fwy cynhwysol ac agored wrth fynd i’r afael gyda ‘siarad secs’ yn y Gymraeg.

19:00 – 20:00
Comedi S4C

Sesiwn gomedi byw wedi’w threfnu gan S4C.