Skip to content

Gwybodaeth

DYDDIAD:
Bydd Tafwyl 2022 yn digwydd dros deuddydd ar Ddydd Sadwrn y 18fed o Fehefin a Dydd Sul y 19eg o Fehefin.
Bydd Wythnos Ffrinj Tafwyl yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos o Ddydd Sul y 12eg o Fehefin i Ddydd Gwener y 17eg o Fehefin 2022.

LLEOLIAD:
Mae Tafwyl 2022 yn dychwelyd i Gastell Caerdydd, gyda digwyddiadau wythnos Ffrinj Tafwyl yn digwydd mewn sawl lleoliad ar draws Caerdydd.

COST:
Mae Tafwyl yn parhau i fod yn ŵyl sydd yn rhad ac am ddim i bawb ei fwynhau!

AR GYFER PWY MAE TAFWYL?
Mae Tafwyl ar gyfer pawb! Dewch i fwynhau penwythnos o gerddoriaeth, sgyrsiau, digwyddiadau, marchnad, bwyd hyfryd – i gyd yng nghanol dinas Caerdydd!

DYDW I DDIM YN SIARAD CYMRAEG. GAI DDOD I TAFWYL?
Wrth gwrs! Mae croeso mawr i bawb o bob cefndir – o siaradwyr Cymraeg, i rheini sydd erioed wedi profi y diwylliant na’r iaith Gymraeg o’r blaen.

PA ARDALOEDD FYDD YN TAFWYL 2022 ELENI? –
Gallwn gadarnhau y lleoliadau canlynol ar gyfer penwythnos Tafwyl 2022:

Y PRIF LWYFAN
Y SGUBOR
– Y Llwyfan Acwstig
Y LLWYFAN – Llwyfan i holl ysgolion gynradd ac uwchradd Caerdydd berfformio.
LLAIS – Pabell llawn digwyddiadau amrywiol, o sgyrsiau am lesiant a meddwlgarwch i berfformiadau comedi byw.  Bydd sesiynau llenyddol a sesiynau i’r dysgwyr hefyd yn cymryd lle yn Llais.
BWRLWM! – Pabell llawn hwyl a sbri i blant a theuluoedd.
YURT T – Yurt wedi teilwra i bobol ifanc, gyda gwledd o ddigwyddiadau a bandiau trwy gydol y penwythnos
MARCHNAD TAFWYL – Bydd marchnad Tafwyl nol yng nghanol y maes eleni.
ARDAL FWYD TAFWYL

A LLAWER MWY I’W GADARNHAU YN FUAN IAWN!