Gwerthusiad Tafwyl Digidol 2020

Gwerthusiad Tafwyl Digidol 2020

Heddiw cyhoeddir Adroddiad Gwerthuso Tafwyl Digidol 2020 sy’n nodi ymateb anhygoel ein cynulleidfa i’r Ŵyl rhithwir eleni.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Tafwyl 2019 (a gydnabyddwyd yn ddiweddar yng Ngwobrau Cardiff Life fel digwyddiad gorau’r ddinas) datblygwyd cysyniad Tafwyl ymhellach, dan amgylchiadau heriol Covid-19, drwy eu ddarlledu’n rhithwir eleni.

Cynhaliwyd y digwyddiad arloesol hon ar Fehefin yr 20fed gyda rhaglen uchelgeisiol o ddigwyddiadau yn cael ei ffrydio’n fyw o gartref diweddaraf y digwyddiad, Castell Caerdydd.

Ymunodd cynulleidfa fyd-eang o dros 8,000 o bobl i fwynhau fersiwn ddigidol o Tafwyl eleni, gyda rhai yn gwylio o UDA, Japan, Yr Iseldiroedd, Sbaen a Ffrainc, i enwi ond rhai gwledydd.

A hithau’n gyfnod pryderus i’r celfyddydau, artistiaid, a’r diwydiant digwyddiadau byw, roedd yr ŵyl yn darparu platfform diwylliannol hanfodol a chefnogaeth i’r diwydiant ar adeg pan mae ei angen fwyaf.

Roedd cyfuniad cyffrous o gerddoriaeth fyw, llenyddiaeth, trafodaethau a gweithgareddau:

• 10 artist yn perfformio 50 cân;
• 60 o gyfranwyr mewn 19 sgwrs banel a sesiwn holi ac ateb;
• 16 gweithdy i blant a phobl ifanc;
• Dros 50 o stondinau ym marchnad ddigidol ar Facebook;
• Perfformiadau gan ysgolion Caerdydd a Bro Morgannwg.

Gwyliodd 40% o’r gynulleidfa drwy gydol y prynhawn tra roedd 46% yn pigo mewn ac allan. Teimlai 93% fod yr Ŵyl yn groesawgar ac roedd 99% yn debygol o ddychwelyd i Tafwyl.

Wrth edrych ymlaen at 2021, byddwn yn adeiladu ar y profiadau newydd wrth barhau i adolygu ein gweledigaeth a sicrhau dyfodol disglair i’r ŵyl arloesol hon, fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 15 oed y flwyddyn nesaf!

Bydd angen dysgu ac esblygu wrth gynllunio er mwyn cynnig y profiad gorau posib o’r Ŵyl falch a chynhwysol hon, sy’n dathlu iaith, celfyddyd a diwylliant Cymreig yng nghanol Caerdydd.

Bydd cyhoeddiadau cyffrous pellach dros y misoedd nesaf.