YSGOLION

SCHOOLS

Gall rhai o’r clipiau amrywio yn eu hansawdd technegol, ond rydym yn ddiolchgar iawn i ysgolion Caerdydd a Bro Morgannwg am rannu eu cynnwys efo ni. Nid oes fideo gan bob ysgol oherwydd yr heriau presennol,  felly rydym wedi cynnwys dolen i wefannau’r ysgolion hynny. Hoffem ddiolch hefyd i Urdd Gobaith Cymru ac Eisteddfod T am eu cymorth a’u cefnogaeth. Gobeithio blwyddyn nesa y gallwn ni gynnig llwyfan go-iawn i’n disgyblion talentog rannu eu doniau.

yes
yes 4
yes 2
tafwyl dydd Sadwrn_-32
yes 5
yes 3
Eisteddfod-T-logo-green_urdd_full-colour