Y pethau gorau am gael Tafwyl digidol…

Ie ie, ni’n gwybod…tydi cael gŵyl ddigidol jyst ddim cweit ry’ fath a chael gŵyl go iawn!

Ond beth am ganolbwyntio ar y positifs….

Bydd ddim rhaid ciwio i gael mewn i’r castell…

Dim ciws i’r bar…

Gei di brynu cwrw dy hun (neu archebu cwrw o far swyddogol Tafwyl Digidol, St Cannas wrth gwrs)

Gei di archebu bwyd i’r tŷ yn lle ciwio…