Y Bwrdd

Y Bwrdd

@y_bwrdd

Bocs Picnic i ddathlu Tafwyl o’r Tŷ! Caws Brefu Bach neu Hafod, Olewydd Gordal,  Sausage roll cartref (cig oriel, neu glamorgan llysieuol), Sfincione (Pizza Focaccia), Dau Salad Tymhorol a Cookies Choc Chip. £40 i ddau.

Sut i archebu:
Cysylltwch trwy ebostio bwrddannes@gmail.com, neu trwy ddanfon neges ar Instagram

Ardal Dosbarthu:
Ardaloedd Canton, Grangetown, Pontcanna, Splott, Y Rhath, Eglwys Newydd, Penarth a’r Barri.

Erbyn pryd mae angen archebu:
Dydd Mercher 17/06/20