The Grazing Shed

Grazing Shed

Gan na fyddwn gyda’n gilydd eleni mae’r Grazing Shed wedi llunio pecyn ‘Super Tidy Burger’. Mae pob pecyn yn cynnwys y cynhwysion i wneud naill ai pedwar ‘John Wayne’ neu bedwar ‘Haystacks Giant’ byrgyr adref.

Prynwch y cit ac yna gwylio fideo’r criw  ar sut i goginio ‘Super Tidy Burgers’ gartref.

(Nifer cyfyngedig ar gael – dim ond 50 yr un)

Sut i archebu:
https://goodeats.io/thegrazingshed?embed_outlet=thegrazingshed

Ardal Dosbarthu:
10 milltir o 1 Barrack Lane • Caerdydd • CF10 2FR

Erbyn pryd mae angen archebu:
Mae angen archebu cyn 6pm dydd Mercher 17/06/20 i dderyn y pecyn cyn 12pm ar ddydd Sadwrn 20/06/20