The Bearded Taco

Bearded Taco

Twitter – @thebeardedtacos 
Instagram – @thebeardedtaco

Mae The Bearded Taco yn gweini tacos ffres ar tortillas corn di-glwten. Mae gan y fwydlen sylfaen Mecsicanaidd gryf a dylanwadau eraill o bob rhan o’r byd. Ymysg y ffefrynnau mae The Bhan Mi taco o Fietnam, taco Cyw Iâr Moroco a taco tempura afocado blas gin a thonig.

Bydd fan The Bearded Taco yn cael ei barcio tu allan i St Cannas rhwng 12pm a 9pm ar ddydd Sadwrn 20/06/20 – gan gynnig prydau parod a gwasanaeth cludo (i ardaloedd Treganna / Grangetown / Y Rhath yn unig) – mae’n rhaid archebu o flaen llaw. 

Sut i archebu:
Bydd y fwydlen ar www.thebeardedtaco.co.uk ac ar gyfrifon cymdeithasol The Bearded Taco. Archebwch drwy e-bostio thebeardedtaco@outlook.com gan nodi os byddwch yn casglu neu angen gwasanaeth cludo, yna bydd The Bearded Taco yn trefnu amser a thaliad.

Ardal Dosbarthu:
Ardaloedd Canton / Grangetown / Y Rhath