LLAIS

TALKS

Jon ac Onwy Gower

Sgwrs rhwng Jon Gower a’i ferch Onwy, awdures Llyfr Adar Mawr y Plant – llyfr ffeithiol am 50 o adar sydd i’w gweld yng Nghymru gan gynnwys ffeithiau, ffotograffau a lluniau wedi eu comisiynu’n arbennig ar gyfer y gyfrol.

Llyfr Adar Mawr y Plant

Jon-ac-Onwy

Tu Hwnt i’r Terfyn

Yr athletwr wltra a chymrawd er anrhydedd Prifysgol Abertawe Lowri Morgan sy’n sgwrsio am ei chyfrol hunangofiannol newydd gyda Beti George. 

Trefnir gan Academi Hywel Teifi

Lowri Morgan

Blas ar Ddysgu Cymraeg

Eisiau dechrau dysgu Cymraeg? Ymunwch gyda’n tiwtor, Aron Evans, am sesiwn llawn hwyl i gael blas ar ddysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd!

Trefnir gan Dysgu Cymraeg Caerdydd

dysgu2

Stomp Y Ganrif

Stomp arbennig i ddathlu canmlwyddiant Prifysgol Abertawe yng nghwmni’r Stompfeistr, y Prifardd Tudur Hallam a nifer o fyfyrwyr a chynfyfyrwyr Adran y Gymraeg – Huw Chiswell, Gwennan Evans, Laura Hughes, Aneirin Karadog, Andrew Teilo, Matthew Tucker, a mwy. 

Trefnir gan Academi Hywel Teifi

Tudur-Hallam-

Ian Gwyn Hughes yn holi Natasha Harding

Sgwrs rhwng Ian Gwyn Hughes a Natasha Harding yn trafod y datblygiadau ym myd pêl-droed merched dros y degawd diwethaf. Bydd trafodaeth hefyd am y ffaith bod nifer o’r tîm wedi dewis mynd ati i ddysgu Cymraeg.

Trefnir gan CBDC

Natasha-FAW

Bingo Miwsig gyda Tom a Dyl

Hwyl a sbri gyda Tom a Dyl! Ymunwch mewn sesiwn fyw ar Zoom, lle bydd pawb yn cael taflen bingo personol ar-lein wrth wrando ar lwyth o tiwns Cymraeg.

Tom-a-Dyl-Music-Bingo

Eisteddfod AmGen yn cyflwyno Albym Cymraeg y Flwyddyn gyda Sôn am SÎn

Er na fydd yna Eisteddfod eleni bydd enillydd Albym Cymraeg y Flwyddyn yn cael ei gyhoeddi yn ystod wythnos gyntaf Awst. Mae’r wobr yn cynnwys pob math o arddulliau cerddorol ac mae’n agored i unrhyw un sydd wedi cynhyrchu albym Cymraeg yn y cyfnod rhwng 31 Mai 2019 a 31 Mai 2020.  Ymysg enillwyr y gorffennol mae Gwenno, Swnami a Bendith. Criw Sôn am Sîn fydd yn trafod yr albyms sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni.

Trefnir gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Chris a Gethin (Sôn am Sîn)

Lawns ‘Merch y Gwyllt’, gan Bethan Gwanas

Lansiad ‘Merch y Gwyllt’, nofel newydd Bethan Gwanas. Am 19:00 bydd Branwen Rhys Dafydd yn holi Bethan am y gyfrol yna bydd cyfle am 20:00 i anfon eich cwestiynau eich hunain at yr awdur ar Twitter – @bethangwanas #MerchyGwyllt

Trefnir gan Gomer

Bethan Gwanas 1

Mae angen i ni siarad am hanes Cymru – Podlediad Efa Lois

Podlediad gan Efa Lois am hanes caethwasiaeth trawsiwerydd a rôl pobl hanesyddol o Gymru mewn sefydliadau hiliol.

Hanes Cymru Hiliaeth

Codi Pais

Codi Pais, Codi Pontydd. Ymunwch â ni ar y daith o lunio rhifyn newydd yr Haf. Fideo gan Hannah a Jasmine Cash, cerddoriaeth gan Casi Wyn.

Llais

Cwis Cloriau Cymraeg

Yn arbennig ar gyfer Tafwyl gan Bubblewrap Collective + Ctrl Alt Design! Pa mor dda ydych chi’n adnabod eich cloriau Cymraeg? Bydd angen i chi ddyfalu enw’r artist a theitl yr albwm am gyfle i ennill bwndel recordiau gan Bubblewrap Collective.

CwisCloriauCymraeg-FB

20 Mlynedd o Bardd Plant Cymru

Ymunwch â Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru ar gyfer sgwrs a cherddi yng nghwmni Bardd Plant Cymru, Gruffudd Eifion Owen a’r cyn feirdd plant, Casia Wiliam ac Ifor ap Glyn. Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn ugain mlwydd oed eleni. Braf yw cychwyn ar y dathliadau yn Tafwyl gyda sgwrs hwyliog yn sôn am brofiadau’r tri bardd – y da, y drwg, a’r doniol.

Partneriaid cynllun Bardd Plant Cymru yw Llenyddiaeth Cymru, Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.

llenyddiaethcymru.org / barddplant.cymru

barddplant

Cymreictod, yr Iaith Gymraeg a bod yn wyn – trafodaeth ar hunaniaeth wedi’i ysbrydoli gan The Privilege Cafe

Cymreictod, yr Iaith Gymraeg a bod yn wyn – trafodaeth ar hunaniaeth wedi’i ysbrydoli gan The Privilege Cafe yng nghwmni Seren Jones, Mali Ann Rees, Leena Sarah Farhat, Gareth Hicks a Dr Dafydd Trystan.

Seren-Jones

Ian Gwyn Hughes yn holi Owain Fôn Williams

Ian Gwyn Hughes yn sgwrsio gydag Owain Fôn Williams. Disgwylir trafodaethau am Euro 2016, pwysigrwydd yr iaith Gymraeg i’r tîm… a pheintio, wrth gwrs!

Trefnir gan CBDC

Owain-Fon-Williams

Atgyfodi: Sgwrs rhwng John Rea a Jon Gower

Mae’r gair ‘atgyfodi’ yn cyfleu revive a resurrect yn Saesneg. Dyma gyfle i glywed yr ysbrydoliaeth y tu cefn i brosiect unigryw iawn a sut aeth John ati i adfywio lleisiau’r gorffennol o archif Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru a chyfansoddi gwaith cerddorol llawn emosiwn i gyd-fynd gyda lluniau sy’n llawn cywreinrwydd.

Atgyfodi---Jon-a-John

Atgyfodi: Y trac sain gan John Meirion Rea

Cyfle i glywed trac sain Atgyfodi, gan John Meirion Rea. Mae Atgyfodi yn cyflwyno lleisiau a recordiadau coll o archifau sain Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan trwy gyfrwng gosodweithiau trwythol sy’n cyfuno sain amgylchynol, delweddau a ffeindiwyd a rhai a ffilmiwyd yn benodol. Wrth blethu’r rhain gyda chyfansoddiadau cerddorol cyfoes, caiff y lleisiau a’r recordiadau, a’r hyn y maent yn ei gynrychioli, eu dychwelyd i gof y genedl.

a t g y f o d i (trac sain)

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Dysgwyr Caerdydd

Dewch i glywed am brofiadau a chyngor dysgwyr Caerdydd am ddysgu’r iaith gyda’r tiwtor Jo Robinson.

Trefnir gan Dysgu Cymraeg Caerdydd

dysgu2

GOREUON Talwrn Tafwyl BBC Radio Cymru

Cyfle i wrando ar rhai o uchafbwynytiau gornestau arbennig Y Talwrn a recordiwyd yn Tafwyl rhwng 2015 a 2019. Bydd y rhaglen hefyd y cael ei darlledu ar BBC Radio Cymru am 19:05 ar 21 Mehefin 2020.

https://www.bbc.co.uk/programmes/b007sczc

Talwrn

Enwau Cymraeg strydoedd Caerdydd: ddoe, heddiw ac yfory

Prifysgol Caerdydd a Fforwm Caerdydd Ddwyieithog yn cyflwyno…’Enwau Cymraeg strydoedd Caerdydd: ddoe, heddiw ac yfory’ gyda Dr Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd. Bydd y sgwrs hon yn trafod cyfoeth enwau Cymraeg ein strydoedd a hefyd yn bwrw golwg tua’r dyfodol.

www.cardiff.ac.uk

dylanfoster