Gwybodaeth

Dyddiad: Dydd Sadwrn 20.06.20

Amser: Bydd prif ddigwyddiadau’r ŵyl yn digwydd rhwng 12:00 – 18:00 yna bydd ‘after-party’ gyda DJs rhwng 18:00 – 21:00.

Pryd mae popeth ‘mlaen? Mae amserlen ar gael yma

Oes angen cofrestru o flaen llaw? Na.  Nid oes angen cofrestru o flaen llaw ar gyfer dim un o’r sesiynau 

Sut allai wylio? Bydd gwefan Tafwyl yn eich cyfeirio at y platfform priodol – ond ar y cyfan, bydd y mwyafrif o’r digwyddiadau yn cael ei ffrydio ar AM.

Beth yw AM? Platfform ar-lein sy’n rhannu a dathlu creadigrwydd Cymru. Mae app AM am ddim i’w lawr lwytho o Apple App Store a Google Play – www.amam.cymru/ambobdim neu mae modd gwylio ar gyfrifiadur ar www.amam.cymru  

Pa blatfformau eraill byddai angen? Bydd ambell ddigwyddiad yn digwydd yn syth ar Zoom. Bydd y wybodaeth i gael mynediad i’r sesiwn Zoom ar wefan Tafwyl. Gallwch gymryd rhan drwy app Zoom neu’n syth ar y cyfrifiadur. Bydd ambell beth hefyd yn digwydd ar Facebook.

Byddai’n gallu gwylio nôl? Bydd modd gwylio’r sesiynau unigol ar AM ac Youtube Tafwyl Digidol yn dilyn yr ŵyl.

Oes rhaid talu? Mae popeth am ddim, ond mae’r digwyddiad yn cefnogi ymgyrch codi arian Mentrau Iaith Cymru Ras123. Bydd yr arian a godir yn cael ei rannu’n gyfartal rhwng elusennau’r 7 bwrdd iechyd yng Nghymru i fynd tuag at anghenion iechyd cymunedol yn eu hardaloedd. Gellir gwneud cyfraniad yma: https://www.gofundme.com/f/ras-yr-iaith

Sut allai ymuno mewn? Mae arlunydd Tafwyl, Efa Lois, wedi creu addurniadau arbennig i chi greu i roi fyny yn eich tŷ/gardd. Mae rhain ar y wefan. Mae fideos hefyd wedi eu rhannu gyda ryseitiau coctels a bwyd stryd i’w wneud adref. Ewch i chwilio am eich hen grys-t Tafwyl!

Sut allai archebu bwyd neu ddiod gan yr arlwywyr? Bydd angen archebu o flaen llaw – mae gwybodaeth yma sut i archebu’n uniongyrchol gyda’r cwmni.

Sut mae Tafwyl yn gallu ffilmio yn y castell yn ystod cyfnod clo? Wrth gwrs, trwy gydol y cyfnod cynllunio diogelwch sydd wedi bod yn flaenoriaeth, ac rydym wedi cydymffurfio’n llawn â rheolau a chyfyngiadau’r Llywodraeth gan gyd-weithio gyda’r adran ddigwyddiadau yn y Llywodraeth a Chyngor Caerdydd. Bydd rheolau llym i sicrhau y glynir wrth fesurau pellhau cymdeithasol trwy gydol y dydd yn y castell. Yn ogystal â hyn bydd tîm iechyd a diogelwch a thîm glanhau pwrpasol ar y safle a fydd yn glanhau offer ar y llwyfan rhwng bandiau ac ati.

Ardaloedd penodol o Tafwyl:

Marchnad Tafwyl Unrhyw ymholiadau yn ymwneud â nwyddau sydd ar werth ym Marchnad ddigidol plîs cysylltwch gyda’r Stondinwyr yn uniongyrchol ar eu tudalen Facebook/Etsy/gwefan, ac nid trwy’r Grŵp Marchnad Tafwyl Market.

Bwrlwm Mae angen i rieni/warchodwr gytuno i ganllawiau y sesiynau Bwrlwm (sydd i’w canfod ar dudalen Bwrlwm.)