Skip to content

Gwybodaeth

Dyddiad: Bydd prif ddigwyddiadau’r ŵyl ar ddydd Sadwrn y 15.05.21, gyda digwyddiadau ymylol yn ystod Wythnos ffrinj Tafwyl 08 – 16.05.21.

Pryd mae popeth ’mlaen? Bydd amserlen lawn gyda manylion pob sesiwn unigol yn cael ei chyhoeddi yn fuan iawn. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf!  

Sut galla i wylio? Bydd gwefan Tafwyl yn eich cyfeirio at y platfform priodol – ond ar y cyfan, bydd y mwyafrif o’r digwyddiadau yn cael eu ffrydio ar AM.

Beth yw AM? Platfform ar-lein sy’n rhannu a dathlu creadigrwydd Cymru. Mae app AM am ddim i’w lawr lwytho o Apple App Store a Google Play – www.amam.cymru/ambobdim neu mae modd gwylio ar gyfrifiadur ar www.amam.cymru  

Pa blatfformau eraill byddai angen? Bydd ambell ddigwyddiad o Wythnos Tafwyl yn digwydd dros Zoom. Bydd y wybodaeth i gael mynediad i’r sesiynau Zoom ar wefan Tafwyl. Gallwch gymryd rhan drwy app Zoom neu’n syth ar y cyfrifiadur. Bydd ambell beth hefyd yn digwydd ar Facebook.

Fydda i’n gallu gwylio nôl? Bydd modd gwylio’r sesiynau unigol ar AM yn dilyn yr ŵyl, neu mewn rhaglen uchafbwyntiau arbennig ar S4C ar 27 Mai 2021.

Oes rhaid talu? Mae popeth ar gael i’w mwynhau am ddim!

Sut galla i ymuno? Mae arlunydd Tafwyl, Efa Lois, wedi creu addurniadau arbennig i chi greu i roi fyny yn eich tŷ/gardd. Mae’r rhain ar y wefan o dan yr adran ‘Lles’, neu gallwch brynu Poster Tafwyl 2021 YMA. Mae fideos hefyd wedi eu rhannu sy’n cynnig syniadau am sut i goluro ar gyfer gŵyl, yn ogystal ȃ ryseitiau bwyd stryd i’w gwneud adref. Ewch i chwilio am eich hen grys-t Tafwyl!

Sut galla i archebu bwyd neu ddiod gan yr arlwywyr? Bydd angen archebu o flaen llaw – mae gwybodaeth yma am sut i archebu’n uniongyrchol gyda’r cwmniau.

Sut mae Tafwyl yn gallu ffilmio yn y castell yn ystod cyfyngiadau Covid-19? Wrth gwrs, trwy gydol y cyfnod cynllunio diogelwch sydd wedi bod yn flaenoriaeth, ac rydym wedi cydymffurfio’n llawn â rheolau a chyfyngiadau’r Llywodraeth gan gyd-weithio gyda’r adran ddigwyddiadau yn y Llywodraeth a Chyngor Caerdydd. Bydd rheolau llym i sicrhau y glynir wrth fesurau pellhau cymdeithasol trwy gydol y dydd yn y castell. Yn ogystal â hyn bydd tîm iechyd a diogelwch a thîm glanhau pwrpasol ar y safle a fydd yn glanhau offer ar y llwyfan rhwng bandiau ac ati.

Ardaloedd penodol o Tafwyl:

Marchnad Tafwyl Unrhyw ymholiadau yn ymwneud â nwyddau sydd ar werth y y Farchnad ddigidol, plîs cysylltwch gyda’r Stondinwyr yn uniongyrchol ar eu tudalen Facebook / Etsy / gwefan, ac nid trwy’r dudalen Marchnad Tafwyl.

Bwrlwm Mae angen i rieni / warchodwr gytuno i ganllawiau y sesiynau Bwrlwm (sydd i’w canfod ar dudalen Bwrlwm.)