Skip to content

Gwybodaeth

Dyddiad: Bydd prif ddigwyddiadau’r ŵyl ar ddydd Sadwrn y 15.05.21, gyda digwyddiadau ymylol yn ystod Wythnos ffrinj Tafwyl 08 – 16.05.21.

Pryd mae popeth ‘mlaen? Bydd amserlen lawn gyda manylion pob sesiwn yn unigol yn cael eu chyhoeddi yn fuan iawn. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am y ddiweddaraf!

Sut allai wylio? Bydd gwefan Tafwyl yn eich cyfeirio at y platfform priodol – ond ar y cyfan, bydd y mwyafrif o’r digwyddiadau yn cael ei ffrydio ar AM.

Beth yw AM? Platfform ar-lein sy’n rhannu a dathlu creadigrwydd Cymru. Mae app AM am ddim i’w lawr lwytho o Apple App Store a Google Play – www.amam.cymru/ambobdim neu mae modd gwylio ar gyfrifiadur ar www.amam.cymru  

Pa blatfformau eraill byddai angen? Bydd ambell ddigwyddiad o Wythnos Tafwyl yn digwydd dros Zoom. Bydd y wybodaeth i gael mynediad i’r sesiynau Zoom ar wefan Tafwyl. Gallwch gymryd rhan drwy app Zoom neu’n syth ar y cyfrifiadur. Bydd ambell beth hefyd yn digwydd ar Facebook.

Byddai’n gallu gwylio nôl? Bydd modd gwylio’r sesiynau unigol ar AM yn dilyn yr ŵyl, neu mewn rhaglen uchafbwyntiau arbennig ar S4C ar nos Sul, 13 Mehefin am 8yh

Oes rhaid talu? Mae popeth am ddim, ond bydd gig elusenol yng nghwmni Eden ar noswyl Tafwyl (14.05.21) gyda holl elw tocynau’r gig yn mynd tuag at yr elusen iechyd meddwl, Mind Cymru. Gellir prynu tocyn yma: GIG EDEN – TAFWYL

Sut allai ymuno mewn? Mae arlunydd Tafwyl, Efa Lois, wedi creu addurniadau arbennig i chi greu i roi fyny yn eich tŷ/gardd. Mae rhain ar y wefan o dan yr adran ‘Lles’. Mae fideos hefyd wedi eu rhannu ar gyfer coluro at ŵyl, yn ogystal ȃ ryseitiau bwyd stryd i’w wneud adref. Ewch i chwilio am eich hen grys-t Tafwyl!

Sut allai archebu bwyd neu ddiod gan yr arlwywyr? Bydd angen archebu o flaen llaw – mae gwybodaeth yma sut i archebu’n uniongyrchol gyda’r cwmniau.

Sut mae Tafwyl yn gallu ffilmio yn y castell yn ystod cyfyngiadau Covid-19? Wrth gwrs, trwy gydol y cyfnod cynllunio diogelwch sydd wedi bod yn flaenoriaeth, ac rydym wedi cydymffurfio’n llawn â rheolau a chyfyngiadau’r Llywodraeth gan gyd-weithio gyda’r adran ddigwyddiadau yn y Llywodraeth a Chyngor Caerdydd. Bydd rheolau llym i sicrhau y glynir wrth fesurau pellhau cymdeithasol trwy gydol y dydd yn y castell. Yn ogystal â hyn bydd tîm iechyd a diogelwch a thîm glanhau pwrpasol ar y safle a fydd yn glanhau offer ar y llwyfan rhwng bandiau ac ati.

Ardaloedd penodol o Tafwyl:

Marchnad Tafwyl Unrhyw ymholiadau yn ymwneud â nwyddau sydd ar werth ym Marchnad ddigidol plîs cysylltwch gyda’r Stondinwyr yn uniongyrchol ar eu tudalen Facebook / Etsy / gwefan, ac nid trwy’r dudalen Marchnad Tafwyl Market.

Bwrlwm Mae angen i rieni / warchodwr gytuno i ganllawiau y sesiynau Bwrlwm (sydd i’w canfod ar dudalen Bwrlwm.)