Cegin Bodlon

Box-B

@bodlon_ 
@ceginbodlon

Mwynhewch wledd gyda chacennau Cegin Bodlon. Mae dewis o 4 bocs gyda 12 o ddanteithion ym mhob bocs gan gynnwys brownis siocled, cacen oren a polenta, brownis menyn cnau a sleisys pecan. Opsiynau di-glwten ar gael. Rhwng £18.95 – £19.95 y bocs.

Sut i archebu:
www.bodlon.co/cake-boxes 

Ardal Dosbarthu:
Cenedlaethol trwy’r Post Brenhinol