Skip to content

Cefndir

Gŵyl flynyddol i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl.  Fe’i sefydlwyd yn 2006 fel rhan o waith craidd Menter Caerdydd, elusen sy’n hyrwyddo ac ehangu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg yng Nghaerdydd.

Mae cynulleidfa Tafwyl wedi tyfu’n aruthrol dros y blynyddoedd o’r ychydig dros fil o bobl yn y Mochyn Du yn 2006, i bron 40,000 a fynychodd yr Ŵyl yng Nghastell Caerdydd yn 2019.  Mae’n ddigwyddiad sy’n agored i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio, ac yn cynnwys cymysgedd fywiog o gerddoriaeth, llenyddiaeth, drama, comedi, celf, chwaraeon, bwyd a diod,  gydag apêl arbennig i deuluoedd a phobl o bob oed. 

Daeth Gŵyl 2017 i’r brig yng Ngwobrau Cerddoriaeth Caerdydd gan fachu’r teitl ‘Gŵyl Orau Caerdydd’ ym mis Mawrth 2018.  Ym mis Gorffennaf eleni cipiodd Tafwyl mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd a Choleg Caerdydd a’r Fro y brif wobr yn y categori Celf, Busnes a’r Gymuned yn seremoni Wobrwyo Celfyddydau & Busnes Cymru.  

Mae Tafwyl yn ddigwyddiad sy’n para 9 diwrnod gyda digwyddiadau cymunedol amrywiol o bob math yn cael eu cynnal ar draws y ddinas.

Bydd Gŵyl Tafwyl 2020 yn cael ei chynnal dros benwythnos 19 – 21 o Fehefin 2020 ym mhrydferthwch Parc Bute, dafliad carreg tu ôl i Gastell Caerdydd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu

Menter Caerdydd

Yr Hen Lyfrgell
Yr Ais
Caerdydd
CF10 1BH

029 2068 9888

Aled@mentercaerdydd.cymru