Yws Gwynedd

 

Dydd Sadwrn / Prif Lwyfan / 20:00-21:00

Gyda’r ail albwm bellach yn y siopau, mae haf 2017 yn un cyffrous â Yws Gwynedd yn mwynhau ei drydedd flwyddyn o gigio ar ôl ail ddechrau ‘sgwennu caneuon. Er iddo ennill y wobr am Artist unigol am y drydedd flwyddyn yn olynol yng ngwobrau’r Selar eleni, yn sicr band ydi Yws Gwynedd, gyda’r un aelodau wedi bod yno ers y cychwyn. Ac i ymestyn y ddamcaniaeth honno, mae Ifan Davies, Emyr Prys Davies a Rich Roberts wedi cyd-sgwennu’r albwm diwethaf, a chafodd ei recordio yn stiwdio Rich yn Ferlas, Penrhyndeudraeth gyda’i glust craff wrth y ddesg hefyd. Mae Yws yn cynnwys ambell i gân gan ei gyn band, Frizbee, yn y set i gadw’r tread i symud a’r nostalgia’n gref, yn ogystal â’r traciau mwy diweddar llwyddiannus, Neb Ar Ôl, Sgrîn, Anrheoli ac wrth gwrs Sebona Fi.