Y Gerddorfa Ukulele

Dydd Sul / Prif Lwyfan / 12:20 – 12:50

Gyda drost 40 o aelodau erbyn hyn, mae’r Gerddorfa Ukulele yn mynd o nerth I nerth. Sefydlwyd y gerddorfa yn 2013 tra’n cyfarfod yn wythnosol yng Nghaerdydd dan arweiniad Mei Gwynedd a Menter Caerdydd. Llynedd fe rhyddhawyd CD o ganeuon Cymraeg poblogaidd, ac maent yn perfformio yn fyw pob hyn a hyn yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Dyma y drydydd tro i’r gerddorfa berfformio yng Ngwyl Tafwyl.