DYDD SUL  25.06.17

Taith Pontcanna Tour

Taith gerdded o gwmpas Pontcanna yng nghwmni Jon Gower ac eraill fydd yn edrych ar gysylltiadau diwyllianol a llenyddol niferus yr ardal, gan gynnwys John Ormond, Gwenlyn Parry a Joseph Conrad. Bydd awduron lleol yn cwrdd a ni yn ystod y daith.

Lleoliad : Cwrdd tu allan i Eglwys y Methodistaidd ar Heol Conway

Amser : 10:30

Cost: AM DDIM

 

****

 

Taith Sain Ffagan

Taith arbennig i weld datblygiadau diweddaraf Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Ym mis Gorffennaf eleni, bydd cam ddiweddaraf prosiect ail-ddatblygu Sain Ffagan yn cael ei chwblhau. Yn yr Haf, bydd ymwelwyr yn medru cael mynediad i’r Amgueddfa drwy’r prif adeilad sydd wedi ei adnewyddu’n llwyr.

Dyma gyfle i chi fynd ar daith i weld y Prif Adeilad a’r Gweithdy – adeilad newydd sbon sy’n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw – cyn i rannau ohonynt agor yn swyddogol i’r cyhoedd.

 

Lleoliad : Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Caerdydd, CF5 6XB

Amser : 11.00 o flaen y brif fynedfa

Cost: AM DDIM (Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn gynnar i osgoi cael eich siomi)

 

 ****

 

Dirty Protest Theatre yn cyflwyno…. PROTEST FUDR

Noson o sgwennu newydd

Mae Dirty Protest yn 10 mlwydd oed eleni ac i ddathlu dyma chwe drama fer chwareus newydd gan ddramodwyr cyffrous a chyfredol Cymru.

Dyma’r chweched tro i griw Dirty Protest drefnu noson Gymraeg fel rhan o Tafwyl ac rydym wrth ein bodd i gael nhw nôl.

Ers ei sefydlu yn 2007, mae Dirty Protest Theatre wedi gweithio gyda dros 100 o ysgrifennwyr o Gymru gan berfformio dramau newydd i gynulleidfaoedd mewn lleoliadau fel tafarndai, clybiau, siop kebabs, siop trin gwallt a choedwig!

Dewch i ddathlu hefo ni!

 

Lleoliad: Little Man Coffee, Ivor House, Heol David, CF10 2EE.

Amser: 19:30 (Drysau’n agor 19:00)

Cost: £6 (wrth y drws)

www.dirtyprotesttheatre.co.uk

 

****

 

Cymanfa Ganu Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Cynhelir Cymanfa Ganu mewn cydweithrediad â’r Eisteddfod a Tafwyl yn Eglwys y Tabernacl, Caerdydd. Alwyn Humphries fydd yn arwain y canu â Marc Jon Williams yn organydd – croeso cynnes i bawb.

 

Lleoliad : Eglwys y Tabernacl, Caerdydd. CF10 1AJ

Amser : 19:30  

Cost: Am Ddim