Marchnad Ffermwyr Caerdydd

Cwrdd â’r Cynhyrchydd

Dewch i gwrdd â’r Ffermwyr, Tyfwyr, Cynhyrchwyr a Chrefftwyr gorau ym Marchnadoedd Ffermwyr Caerdydd dros wythnos Tafwyl. Wedi eu magu, tyfu, cynaeafu, dal, coginio, pobi, poteli a’i phrosesu gan unigolion a busnesau bach lleol. Dewch i fwynhau coffi a bwyd stryd gan wybod eich bod yn cefnogi’n lleol gyda’ch gwariant yn mynd yn ôl i ffermydd a cheginau, eu teuluoedd a’r staff. Cadwch lygad am ein siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg yn gwisgo eu bathodynnau ‘Cymraeg’.

 

24.6.17: Y Rhath : Mackintosh, Keppoch St.: 9:30 – 13:00

25.6.17: Glan yr Afon : 10.00 – 14.00

30.6.17: Rhiwbeina : 10.00 – 13.00 

****

DYDD SADWRN  24.06.17

Gŵyl Flodau Eglwys Dewi Sant

Yn ôl traed y Seintiau Celtaidd

Dyddiad: Mehefin 22 – 25

Lleoliad: Eglwys Dewi Sant, St Andrews Crescent, Caerdydd. CF10 3DD

Bob Dydd: 10.30 – 18.00

Dydd Sul: 12.00 – 17.00

Mwy o wybdoaeth: www.eglwysdewisant.org.uk

 

****

Taith Llandaf Tour

Taith gerdded o gwmpas Llandaf yng nghwmni Jon Gower fydd yn edrych ar agweddau pensaerniol, diwyllianol a llenyddol y ddinas o fewn dinas. Byddwn yn clywed am ambell sant ac yn sicr ambell sgwennwr megis R.S.Thomas a Roald Dahl.

 

Lleoliad : Cwrdd wrth Clwb Rygbi Llandaf

Amser : 10.30

Cost: Am Ddim

 

****

 

 Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl. Mae’r seremoni a gynhelir ar ddechrau wythnos Tafwyl yn gyfle i ‘gyhoeddi’ hyn i bawb – yn lleol ac yn genedlaethol. Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol 2018 ym Mae Caerdydd o 3 – 11 Awst.

 

Lleoliad : Neuadd y Ddinas, Caerdydd, CF10 3ND

Amser : 10.30 – 16:00

Cost: Am Ddim

 

****

 

Gŵyl Ifan

Gŵyl dawnsio gwerin lle bydd timoedd o bob cwr o Gymru’n gorymdeithio a dawnsio trwy ganol Caerdydd, yn dechrau am 11am (yn pasio’r Hen Lyfrgell ac i lawr Heol y Frenhines) a chodi’r pawl haf o flaen Neuadd y Ddinas oddeutu hanner dydd. Bydd y dawnswyr yn ymuno gyda gorymdaith Gorsedd yr Eisteddfod o gwmpas y ddinas o 2pm tan 3pm. Ar ôl hynny, bydd rhagor o ddawnsio yn y dre tan 5pm.

 

Lleoliad : Ar hyd strydoedd Caerdydd

Amser: 11:00 – 17:00

Cost: Am Ddim

 

****

 

Pwyllgor Apêl Treganna, Parc Fictoria a Phontcanna – Mewn Cydweithrediad â Tafwyl

yn cyflwyno…

MEI GWYNEDD A CHYFEILLION

Noson egscliwsif hanner acwstig ac unigryw

Cyfle i ail-fyw rhai o ganeuon mwya dylanwadol y sin, i drefniant personol a newydd

 

Lleoliad : Bwyty Mӓe Maria, Treganna

Amser: 20:00

Cost:  £15 (Tocynnau ar werth yn Caban).

Pris yn cynnwys coctel arbennig Eisteddfodca!

*prynwch yn gynnar, dim ond nifer cyfyngedig sydd ar gael.