DYDD MERCHER 28.06.17

Amser Stori Radur a Penylan

Dewch i ymuno mewn sesiwn hwyliog llawn stori a chân! Addas i blant 0-4 oed.

 

Lleoliad 1: Llyfrgell Radur

Amser: 10.30

 

Lleoliad 2 : Llyfrgell Penylan

Amser : 14.15

Cost: Am Ddim

 

****

 

Helfa Drysor Carnhuanawc

Helfa drysor ddifyr ac addysgiadol ar droed o dan nawdd Cymdeithas Carnhuanawc o amgylch Grangetown gyda’r arweinydd Keith Bush. Croeso cynnes i bawb!

 

Lleoliad : Man cychwyn a gorffen: Tafarn y Cornwall (Stryd Cornwall)  CF11 6SR

Amser : 6.30 pm

Cost: Am Ddim

 

****