DYDD LLUN 26.6.17

Amser Stori Trelai

Dewch i ymuno mewn sesiwn hwyliog llawn stori a chân! Addas i blant 0-4 oed.

Lleoliad : Hyb Trelai

Amser : 10.15

Cost: Am Ddim

 

****

 

Picnic Pop gyda Ffa-La-La

Ymunwch a ni ym Mharc y Rhath am wledd o ganu a dawnsio gyda Ffa-La-La, ac ambell westai arbennig. Cewch gyfle i fwynhau eich picnic yn amgylchedd hardd y parc, a fydd yn llawn lliw diolch i’r holl swigod, balŵns a blodau!

Os fydd y tywydd yn wael cadwch lygaid ar ein tudalen Facebook a Twitter am fanylion lleoliad dan do

Lleoliad : Parc y Rath, Caerdydd. CF23 5PA

Amser: 11:00

Cost: Am Ddim

 

****

 

CLONC YN Y CWTSH: CHAPTER

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ymunwch yn sesiwn wythnosol Chapter ar gyfer dysgwyr Cymraeg o bob lefel, Clonc yn y Cwtsh. Cyfle gwych i gwrdd â dysgwyr eraill ac ymarfer eich Cymraeg dros baned neu beint.

 

Lleoliad : Chapter, Heol y Farchnad, Treganna CF5 1QE

Amser : 19.00 – 20.30

Cost: Am Ddim