DYDD IAU  29.6.17

Cystadleuaeth Golff

Cystadleuaeth ar gyfer parau – dynion, merched neu gymysg gyda Chymdeithas Golff Caerdydd Bydd y cystadleuaeth yn cael ei chynnal yng nghwrs Peterstone eleni. Am fanylion pellach ac i gofrestru cysylltwch â Wyn Mears: wyn@wynmears.com

 

Lleoliad : Cwrs Peterstone Lakes. CF3 2TN

Amseroedd Cychwyn: 16.00 -17.00

Cost: £33 y pen

 

****

 

Gweithdy Caru Creu gyda Buddug

Bydd digwyddiad cyntaf ‘Caru Creu’ yn cael ei lansio yn ystod wythnos Tafwyl. Dyma grwp sydd wedi sefydlu i ddod â chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd i greu a chael hwyl.

Bydd y noson gyntaf yn cael ei harwain gan Buddug Wyn Humphreys. Mae Buddug yn creu gemwaith a gwaith celf yng Nghaerdydd, wedi blynyddoedd o fyw a chreu yn Llundain. Mae ei stiwdio ym Mhontcanna.

“Collage” bydd thema y noson gyntaf, sef dull sydyn o roi delwedd ar bapur, a dyma’r broses mae Buddug yn ei defnyddio wrth ddylunio ei gwaith newydd ei hun.

Dewch draw i ymuno gyda ni a bydd Lufkin yn gwerthu coffi, gwin a chaws.

 

Lleoliad : Caffi Lufkin, 183A Kings Rd, Caerdydd. CF11 9DF

Amser : 18:00

Cost: £10

Lle ar gyfer 15 o bobl, felly archebwch eich tocyn cyn gynted a phosib wrth ebostio: buddugwyn@hotmail.com

 

****

 

Gwdihw a Tafwyl yn cyflwyno Noson Gyda:

Danielle Lewis, Nia Ann, Eady Crawford, Lily Beau

Noson acwstic gyda merched talentog y ddinas i ddathlu Wythnos Tafwyl.

Lleoliad : Gwdihw Café Bar, Caerdydd CF10 2HJ

Amser : 7.30 p.m.

Cost: £5 ar y drws

 

****

 

Comedi a Chyri yn Ffandangos

Noson yng ngwmni stand up’s gorau Cymru dan ofal MC y tŷ, Steffan Evans. I archebu tocyn neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ffandangos ar Facebook neu galwch fewn!

 

Lleoliad : Ffandangos, 26 High Street, Llandaf

Amser : 19:30

Cost: £20 gan gynnwys cyri

 

****