DYDD GWENER  30.06.17

Amser Stori

Dewch i ymuno mewn sesiwn hwyliog llawn stori a chân! Addas i blant 0-4 oed.

Lleoliad : Llyfrgell Treganna

Amser : 10.30

Cost: Am Ddim

 

****

 

Taith Merched y Wawr

Taith hamddenol ar lannau’r Taf gan gychwyn o Gaffi Castan, 5 Heol y Gadeirlan am 10:30.  Bydd cyfle am banad yn un o gaffis hyfryd Parc Bute. Byddwn yn cerdded 2/ 3 milltir ar hyd llwybrau gwastad.

Lleoliad : Caffi Castan, 5 Heol y Gadeirlan. CF11 9QJ

Amser : 10.30

Cost: Am ddim

 

****

 

Taith Blasu Caerdydd

Ymunwch a ni ar ein Taith Blasu o gwmpas Caerdydd yn ystod wythnos Tafwyl eleni. Diwrnod hwylus o ddanteithion a darganfod.

Cyfle i ddod i nabod y brifddinas yn well wrth flasu bwydydd traddodiadol a chyfoes.  Byddwn yn mwynhau tameidiau o fwyd Cymreig gan gynnwys bara brith, cawsydd o dros Gymru, cwrw a seidr lleol a llawer mwy wrth i ni gerdded yn hamddenol o gwmpas y brifddinas.  Bydd y tywysydd yn son am fwyd a diod yng Nghymru ynghyd ag ychydig o hanes Caerdydd.

Er mwyn archebu tocyn neu am fwy o wybodaeth ewch i www.lovingwelshfood.uk

 

Lleoliad : Caffi Castell Caerdydd  CF10 3RB

Amser : 10:30 – 14:30

Cost: £40

 

 

****

 

Bragdy’r Beirdd

Bydd Bragdy’r Beirdd yn cynnal noson arbennig i ddathlu Tafwyl. Bydd neb llai na Huw Chiswell yn westai, ac yn perfformio rhai o’i ganeuon eiconig yn Columba Club, Treganna. Bydd hefyd Beirdd y Bragdy, yn ôl eu harfer, yn ein swyno o’r lleddf i’r llon gyda cherddi a chaneuon amrywiol.

 

Lleoliad : Columba Club, Heol Llandaf, Treganna. CF11 9NN

Amser : 20:00

Cost: £5 wrth y drws

 

Y Parlwr yn Cyflwyno: Patrobas gyda Gwilym Bowen Rhys

Y Parlwr yw lle i fwynhau cerddoriaeth acwstig mewn awyrgylch anffurfiol, cysurus ac yn gartrefol, ‘cyngherddau ty’ a sesiynau.

Mae Patrobas yn fand gwerin-roc egniol, pedwar dyn ifanc a o Ben Llŷn sy’ wedi bod yn gigio led led Cymru. Mae Gwilym Bowen Rhys yn canwr gwerin Cymraeg ac yn dod o Fethel yn Arfon. Roedd e’n aelod o’r band Bandana ac yn perfformio gyda’i chwiorydd yn Plu. Mae Gwilym yn perfformio fel unawd hefyd ac ‘O Groth y Ddaear’ yw ei albwm unigol gyntaf.

 

Lleoliad : Yr Hen Lyfrgell, Sblot, Heol Singleton CF24 2ET

Amser : 19.30

Cost: £10 (a £5 o dan 16 oed a myfyrwyr)

Am rhagor o wybodaeth: www.facebook.com/yparlwr/

 

****

 

Gig Ieuenctid Clwb Ifor Bach a Maes B

Gig cyffrous i edrych ymlaen at Maes B Eisteddfod Caerdydd 2018. 

CADNO (lansio EP newydd!)

 Lleoliad : Clwb Ifor Bach, Stryd Womanby , Caerydd

Amser : 19:30

Cost: £5