Parti Diwedd Tafwyl gyda… DJ Gareth Potter

Peidiwch digalonni bod penwythnos Tafwyl wedi gorffen, dewch draw i Clwb Ifor Bach ac mi fydd DJ Potter yn chwarae tiwns tan oriau mân y bore. 18+

Lleoliad : Clwb Ifor Bach, Womanby Street

Amser : 21:00

Cost: £3

http://bit.ly/partitafwyl