WICI POP

Ymunwch gyda chriw Wici Caerdydd i greu erthyglau am fandiau a Sîn Gerddoriaeth y ddinas ar Wicipedia. Dewch a’ch laptop ag unrhyw recordiau gyda chi i chwarae ar y dydd!

Lleoliad : I’w gadarnhau

Amser : 13.00 – 17.00

Cost: Am Ddim

 

 

BARDDAS YN CYFLWYNO GŴYL GERALLT

Diwrnod o sesiynau amrywiol yn dathlu barddoniaeth:

11.30 – Parti’r Bardd Plant – Casia Wiliam

13.00 – Cofio Tony Bianchi  – T James Jones a Jon Gower

14.00 – Pigion Cylchgrawn Barddas –  Twm Morys

15.00 – Dathlu cyfrol Bragdy’r Beirdd yng nghwmni un o’r golygyddion, Llŷr Gwyn Lewis, a rhai o feirdd y Bragdy

16.00 – Y To Iau

 

Lleoliad: Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

Amser : 11.30 – 17.00

Cost: Tocyn Dydd  (Mynediad am ddim i aelodau Barddas ) *Sesiwn y Bardd Plant yn unig / – Tocyn teulu – £2

 

Barddas.com