Amser Stori Radur a Phenylan 

Dewch i ymuno mewn sesiwn hwyliog llawn stori a chân! Addas i blant 0-4 oed.

Lleoliad 1 : Llyfrgell Radur

Amser : 10.30

 

Lleoliad 2 : Llyfrgell Penylan

Amser : 14.15

Cost: Am Ddim

 

 

 

Cwis Mawr Pwyllgorau Apêl yr Eisteddfod

Pum cwisfeistr o fri – Ieuan Rhys, Lisa Angharad, Dewi Chips, Tom a Dyl. Un noson hwyliog o gwestiynau dyrys a dibwys gwobr hael i’r tîm buddugol! Dewch â thîm neu dewch fel unigolyn. Croeso i bawb!

Lleoliad :  Llaeth & Siwgr, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

Amser : 19:30

Cost: £3

 

 

 

Gweithdy Celf 3D 

‘I Lawr yn y Ddinas’ – celf gyda dwy artist leol Sarah a Medi. Ble hoffech chi fyw? Dewch i greu ein dinas berffaith gyda’n gilydd! Digwyddiad i blant 4 – 12 oed.

Lleoliad :  Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Lawrenny Avenue

Amser : 16.00 – 18.00

Cost: £10 y plentyn – Lleoedd cyfyngedig

I archebu cysylltwch â : artwithsarah@icloud.com