AMSER STORI GRANGETOWN A’R EGLWYS NEWYDD

Dewch i ymuno mewn sesiwn hwyliog llawn stori a chân! Addas i blant 0-4 oed.

Lleoliad 1 : Llyfrgell Grangetown

Amser : 11.30

Lleoliad 2 : Llyfrgell Yr Eglwys Newydd

Amser : 14.15

Cost: Am Ddim

 

 

Bore Coffi i Ddysgwyr

Ashok Ahir o gwmni Mela, a chadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, fydd yn ymuno â’r Bore Coffi eleni. Ymunwch am sgwrs ddifyr a phaned.

Lleoliad : Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

Amser : 11.00 – 12.30

Cost: Am Ddim

 

 

Twmpath Dawns ac Ocsiwn Addewidion

Noson gymdeithasol o ddawnsio’n y ffordd Gymreig, gyda Tudur Phillips yn galw Twmpath, a chyfle i gyfrannu at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 drwy gynnig am eitemau ac addewidion unigryw yn yr Ocsiwn. Noson wahanol i ddechrau dathliadau Tafwyl… dewch yn llu!

Lleoliad : Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

Amser : 19.00

Cost: £5 wrth y drws

http://bit.ly/twmpathacocsiwn

 

 

Helfa Drysor Carnhuanawc

Helfa drysor ddifyr ac addysgiadol ar droed o amgylch Treganna gyda’r arweinydd Keith Bush, o dan nawdd Cymdeithas Carnhuanawc. Croeso cynnes i bawb!

Lleoliad : Ymgynnull yn nhafarn y Plum Tree ar Heol y Bontfaen, Treganna

Amser : 18:30

Cost: Am Ddim