AMSER STORI TRELAI A’R WAUN

Dewch i ymuno mewn sesiwn hwyliog llawn stori a chân! Addas i blant 0-4 oed.

Lleoliad : Hyb Trelai

Amser : 10.15

 

Lleoliad : Llyfrgell Y Waun

Amser : 14.15

Cost: Am Ddim

 

 

PARTI YN Y PARC GYDA RSPB

Noddir y digwyddiad gan Miri Mawr

Dewch i fwynhau bore o fywyd gwyllt gyda RSPB Cymru! Cyfle i blant ddarganfod adar, blodau a choed enfawr y parc. Bydd tystysgrif a sticer i’r plant fynd adre gyda nhw i gofio’u amser fel ditectifs bywyd gwyllt ym Mharc y Rhath. Addas i blant 0-4 oed.

Lleoliad : Parc y Rath · Cwrdd wrth y caffi

Amser : 11:00

Cost: Am Ddim

 

 

CLONC YN Y CWTSH: CHAPTER

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ymunwch yn sesiwn wythnosol Chapter ar gyfer dysgwyr Cymraeg o bob lefel – Clonc yn y Cwtsh. Cyfle gwych i gwrdd â dysgwyr eraill ac ymarfer eich Cymraeg dros baned neu beint.

Lleoliad : Chapter, Heol y Farchnad, Treganna.

Amser : 19.00 – 20.30

Cost: Am Ddim

 

 

PENDRONI

Noson lle bydd ymchwilwyr yn rhoi cyflwyniadau byr am ymchwil cyffrous ar amryw o bynciau gwahanol drwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd lein-yp y noson yn cael ei ddatgelu yn agosach at yr amser.  Croeso i bawb!

Lleoliad : Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

Amser : 19.00

Cost: Am Ddim

 

 

CWIS TAFARN BRAGDY A CHEGIN

Cwis tafarn arbennig ar gyfer wythnos Tafwyl gyda ein hoff gwis feistr, Dewi Chips!

Lleoliad : Bragdy a Chegin, Gerddi Sophia

Amser : 20.00

Cost: Am Ddim

 

 

ARDDANGOSFA ARLOESWYR POP CYMRAEG

Lawnsiad casgliad newydd o luniau gan Tony Charles, yn portreadu rhai o arloeswyr Pop, Roc ac Adloniant Cymru o’r 60au a’r 70au. Bydd y noson yn cynnwys perfformiad gan Heather Jones a chyfeillion. 

Lleoliad : Llaeth a Siwgr, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais

Amser : 18.00 – 19.30

Cost: Am Ddim