Noson Clonc a Choctêls Cwlwm Busnes Caerdydd 

Ymunwch â ni am wydriad (neu dri!) o Pimms neu Margarita fach ar noson hafaidd. Mae’n gyfle am sgwrs hamddenol, mwynhau a chwrdd ag eraill sy’n gweithio yn y brifddinas. Croeso i holl aelodau a chefnogwyr y Cwlwm, ynghyd â’u gwestai.

Lleoliad: The Dead Canary, Barrack Lane

Amser: 17:30

Cost: Am ddim

 

 

Gweithdy Brodwaith gyda Buddug

Mae Buddug yn cael ei hadnabod am ei gwaith gemwaith, ond mae hi wrth ei bodd yn creu crefftau o bob math. ‘Brodwaith’ bydd thema y gweithdy eleni, gan ganolbwyntio ar ddysgu pwythau gwahanol i greu llun neu ysgrifen ar ddefnydd neu ddilledyn. Noson anffurfiol i gymdeithasu ac ymlacio. Croeso mawr i ddechreuwyr. Bydd pawb yn mynd adref gyda rhywbeth arbennig! Bydd defnyddiau yn cael eu cynnwys yn y pris ond os hoffech ddod â rhywbeth penodol i bwytho mewn i’r defnydd yna croeso i chi ddod â pethau gyda chi.

Lleoliad : Lufkin, 183A Kings Rd

Amser : 18:00

Cost: £20

Lle ar gyfer 15 o bobl, felly archebwch eich tocyn cyn gynted â phosib drwy ebostio: buddugwyn@hotmail.com

 

 

 

Gig Ieuenctid Er Cof am Manon

Mae Tafwyl a Twrw yn dod at eu gilydd i godi arian at elusen Mind Cymru yn enw Manon Jones. Mi fydd CHROMA, Ffug a Cpt. Smith yn chwarae ar y noson gyda DJ Garmon wrthi hefyd. 16+

Lleoliad : Clwb Ifor Bach, Womanby Street

Amser : 19:00

Cost: £5

http://bit.ly/clwbiforbach