Amser Stori Treganna

Dewch i ymuno mewn sesiwn hwyliog llawn stori a chân! Addas i blant 0-4 oed.

Lleoliad : Llyfrgell Treganna

Amser : 10.30

Cost: Am Ddim

 

 

Taith Merched y Wawr 

Taith hamddenol gyda thaith cwch i’r Bae a cherdded i Insole Court gan gychwyn yn Pettigrew Tearooms am 10.30. Bydd cyfle am banad a chinio yn Insole Court. Byddwn yn cerdded 2 i 3 milltir, ar hyd llwybrau gwastad.

Lleoliad : Pettigrew Tearooms, Parc Bute Park

Amser : 10.30

Cost: Pris y taith gwch

 

 

Bragdy’r Beirdd yn cyflwyno… 

Parti lansio cyfrol Bragdy’r Beirdd

Cerddi a chaneuon yng nghwmni Beirdd y Bragdy Aron Pritchard, Anni Llŷn, Casia Wiliam, Catrin Dafydd, Gwennan Evans, Gruffudd Owen, Llŷr Gwyn Lewis, Osian Rhys Jones a mwy.

Bydd cerddoriaeth a chystadleuaeth enwog limrig y Bragdy hefyd, a chyfle i ennill copi arbennig wedi’i arwyddo gan gyfranwyr y gyfrol.

Lleoliad : Columba Club Treganna

Amser : 20:00

Cost: Am ddim 

 

 

 

Y Parlwr yn cyflwyno…

Lle i fwynhau cerddoriaeth acwstig mewn awyrgylch anffurfiol, cysurus a chartrefol yw Y Parlwr.

Yn perfformio bydd triawd newydd, Vrï sydd wedi dod ynghyd i gynrychioli Cymru a’i cherddoriaeth ar lwyfan y sîn ‘gwerin-siambr’ sydd yn ymddangos bob ochr i’r Iwerydd ar hyn o bryd. Hefyd, mi fydd Gwilym Bowen Rhys canwr gwerin Cymraeg yn eu plith. Roedd e’n aelod o’r band Bandana ac yn perfformio gyda’i chwiorydd yn Plu. Mae Gwilym yn perfformio fel unawdydd hefyd gyda’i albwm unigol gyntaf ‘O Groth y Ddaear’.

Lleoliad : Yr Hen Lyfrgell Sblot, Heol Singleton, Sblot

Amser : Drysau yn agor am 19.30

Cost: £10 (£7 consesiynau)

Am rhagor o wybodaeth : www.facebook.com/yparlwr

 

 

Clwb Gin Caerdydd

Noson hwyliog o jin a recordiau Cymraeg! Pris i gynnwys jinsan mawr, 4 jin i flasu gyda thonic a chyfle i greu eich jin eich hun. Dewch a‘ch recordiau Cymraeg gyda chi…be well, na jinsan mewn cwpan sieina a Tony ac Aloma yn canu yn y cefndir! Bar jin ar agor tan hwyr, gyda dros 40 o jins gorau y byd.

Lleoliad: Caffi Brooks, Parc Fictoria

Amser: 19:30

Cost: £20 – Tocynnau – www.cardiffgin.club