Wythnos Tafwyl

Dros gyfnod o naw diwrnod bydd gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, bwyd a diod, digwyddiadau i ddysgwyr, a digwyddiadau i blant ar draws Caerdydd. Bydd yr ŵyl ymylol yn cychwyn ar Fehefin 24, yn amgueddfeydd, caffis, bars, llyfrgelloedd a chanolfanau celfyddydol y ddinas.