Wythnos Tafwyl

Dros gyfnod o naw diwrnod bydd gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, bwyd a diod, digwyddiadau i ddysgwyr, a digwyddiadau i blant, gweithdau celf a teithiau cerdded ar draws Caerdydd. 

Mi fydd wythnos Tafwyl yn cychwyn ar y 23ain o Fehefin ac yn parhau tan diwedd penwythnos Gwyl Tafwyl.  

Os hoffech chi gynnig syniad ar gyfer Wythnos Tafwyl neu trefnu digwyddiad cysylltwch â lia@mentercaerdydd.cymru