Dros yr ŵyl eleni bydd llawer o gyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg a chwrdd â dysgwyr eraill. Dyma flas o’r digwyddiadau…

CLONC YN Y CAMEO

Sgwrs anffurfiol â chriw o ddysgwyr yn Clonc yn y Cameo  – cyfle gwych i ymarfer dy Gymraeg gyda dysgwyr eraill o bob lefel.

Dyddiad: Llun 27.06.16
Lleoliad:
Cameo, Heol Wellfield, Y Rhath
Amser: 11.00 – 12.00
Cost: Am Ddim

CLONC YN Y CWTSH : CHAPTER

Sesiwn wythnosol Chapter ar gyfer dysgwyr Cymraeg o bob lefel. Cyfle gwych i gwrdd â dysgwyr eraill ac ymarfer dy Gymraeg dros baned neu beint.

Dyddiad: Llun 27.06.16
Lleoliad:
Chapter, Heol y Farchnad, Treganna
Amser: 19.00 – 20.30
Cost: Am Ddim

BORE COFFI I DDYSGWYR

Dr Dylan Foster Evans fydd yn ymuno â Bore Coffi’r Mochyn Du, hanesydd sydd yn arbenigo yn hanes yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Ymunwch am sgwrs ddifyr a phaned.

Dyddiad: Mawrth 28.06.16
Lleoliad:
Y Mochyn Du, Gerddi Soffia
Amser: 11.00 – 12.30
Cost: Am Ddim

Noddir y digwyddiad gan Park Grove

CLONC DROS GINIO

Cyfle i ddysgwyr o bob safon i sgwrsio dros baned neu ginio yng nghanol y ddinas.

Dyddiad: Mercher 29.06.16
Lleoliad:
Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais
Amser: 12.30 – 13.30
Cost: Am Ddim

CASTELL CAERDYDD – 2/3 GORFFENNAF 2016

PABELL DYSGWYR

Ymlaen i’r prif ddigwyddiad yng Nghastell Caerdydd a mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn cydlynu pabell arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Bydd Pabell y Dysgwyr yn llawn cyffro eleni gyda gwesteion arbennig ar y llwyfan, celf a chrefft i’r plant a chaffi ar gael trwy gydol y dydd.  Bydd llawer o gyfleoedd i ymarfer eich Cymraeg a chwrdd â dysgwyr eraill.

Ymysg y siaradwyr a’r sesiynau mae:

  • Nia Parry
  • Dr Dylan Foster Evans
  • Al Lewis
  • Pobl y Cwm
  • Lois Arnold
  • Bingo Iaith
  • Mared Lewis

Am fwy o wybodaeth am Tafwyl, ac i weld amserlen o’r digwyddiadau cymerwch olwg ar raglen yr ŵyl yma: http://bit.ly/TafwylIssuu