Yn wreiddiol o Dde Orllewin Cymru, mae Tecwyn Ifan wedi bod yn weinidog gyda’r Bedyddwyr, yn Swyddog Menter Iaith Sir Benfro cyn symud i’r Gogledd yn 2006 i weithio i’r Bedyddwyr unwaith eto. Bu’n aelod o’r grŵp Perlau Taf yn y 60au, ac yn nechrau’r 70au roedd yn un o aelodau gwreiddiol Ac Eraill. Dechreuodd ganu ar ei ben ei hun 1975, ac mae’n dal i greu a pherfformio hyd heddiw.  Mae ei  albymau yn cynnwys Y Dref Wen, Herio’r oriau du a Stesion Strata.