Dewch i Tafwyl ar eich beic! Dim beic? Dim problem! Mae nextbike yn cynnig taith am ddim hyd at 60 munud i ymwelwyr Tafwyl!

Mae nextbike yn llogi beiciau mewn 112 o ddinasoedd ar draws pedwar cyfandir, ac ers lansio yng Nghaerdydd ym mis Mawrth, mae’r beics cael eu llogi 15,000 o weithiau yn ystod y tri mis cyntaf!

Gyda’r nod o droi Caerdydd yn ddinas seiclo bydd nextbike yn cyflwyno 250 o feiciau ychwanegol a 20 orsaf docio newydd erbyn diwedd yr haf, gan ddarparu ffordd wyrdd, rhad ac iach o deithio yn y ddinas.

Côd am daith 60 munud am ddim dros benwythnos Tafwyl yw: 520452.

Dyma rai llwybrau beicio posibl i Tafwyl:

Y Taith Taf

Os ydych chi’n teithio o Dde neu Gogledd Caerdydd gallwch ymuno â Taith Taf, llwybr sy’n ddelfrydol oherwydd ei fod yn eich cymryd chi ar lwybyr sydd ar y cyfan yn ddi-draffig.

O’r Gogledd byddwch yn ymuno â Pharc Bute [Coopers Field] ac yn gallu dod allan o’r parc a chael mynediad i’r castell trwy Heol y Castell [A4161].

O’r De gallwch deithio o Fae Caerdydd. Gallwch ymuno a’r Taith Taf o’r A4119 [Clarence Road Bridge] a byddwch ar ffordd tawel [Taff Embankment] ac yna llwybr di-draffig ar hyd Taffs Mead Embankment a Fitzhamon Embankment cyn cyrraedd Heol y Castell.

Llwybr Bae Caerdydd

Os ydych chi’n teithio o Benarth gallwch ddod ar draws Barrage Bae Caerdydd neu Pont y Werin ac yna dilyn llwybr y Bae i ymuno â’r Taith Taf wrth Clarence Road Bridge [A4119]

Cofiwch os ydych chi’n dod o gyfeiriad De Grangetown gallwch hefyd ymuno â’r llwybr yma.

Llwybr Elái

Os ydych chi’n teithio o ardal Drelái neu Parc Fictoria gallwch ymuno â llwybr Elái.  Mae rhannau o’r llwybr hwn ar ffyrdd a rhannau yn ddi-draffig.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.sustrans.org.uk