Mae Tafwyl yn mynd o nerth i nerth, ac yn llwyddiant ysgubol i Fenter Caerdydd eleni eto, gyda’n agos i 40,000 o bobl yn mwynhau yr ŵyl yn y Castell a’r digwyddiadau wythnos ffrinj.

Roedd Castell Caerdydd yn orlawn am gyfnodau prynhawn Sadwrn, a bu rhaid gweithredu trefn un mewn un allan – arwydd pendant o boblogrwydd a llwyddiant yr ŵyl.

Llwyddodd Tafwyl 2018 hefyd i ddenu mwy o bobol ifanc nag erioed o’r blaen, a denu nifer fawr o bobl a oedd yn mynychu Tafwyl am y tro cyntaf o ardaloedd ar draws Cymru a thu hwnt.

Ymysg uchafbwyntiau Tafwyl 2018 oedd:

  • Perfformiadau gan Eden, Bryn Fôn, Candelas, Lleden a Meic Stevens
  • Llwyfan Acwstig newydd Y ‘Sgubor
  • Prynhawn Gwerin ar y Sul gyda Vrri, Nogood Boyo a Jamie Smith’s Mabon
  • Perfformiadau yn Yurt T gan fandiau newydd sbon sydd wedi eu creu yn arbennig ar gyfer Tafwyl yn ysgolion Cymraeg a di-Gymraeg y ddinas
  • Llwyfan ysgolion Tafwyl yn croesawu miloedd o rieni i fwynhau perfformiadau ysgolion a cylchoedd meithrin yr ardal
  • Mwy o stondinau bwyd stryd a bariau nag erioed o’r blaen
  • Bandiau gwych Llwyfan y Porth yn creu awyrgylch hyfryd ar hyd Heol y Castell a’n denu ymwelwyr i’r ddinas mewn i’r ŵyl

Dywedodd trefnwyr yr ŵyl:

“Rhwng y tywydd gwych a’r line up arbennig, roedd Tafwyl 2018 gyda’r gorau eto! Rydym wedi mopio gyda’r gefnogaeth ac yn methu credu pa mor boblogaidd mae’r ŵyl wedi datblygu i fod, nid yn unig ar gyfer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd, ond hefyd i gynulleidfa Genedlaethol a Rhyngwladol ac i dorf sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae’n anhygoel meddwl bod Tafwyl dal yn ŵyl fach mewn maes parcio saith mlynedd yn ôl, ond erbyn hyn mae hyd yn oed safle Castell Caerdydd yn sialens o ran maint yr ŵyl!

Hoffwn ddiolch o galon i staff Castell Caerdydd, i’n noddwyr am neud Tafwyl yn bosibl ac i’n partneriaid am roi amserlen wych o ddigwyddiadau at ei gilydd. Diolch i’n gwirfoddolwyr cyfeillgar a chlên am edrych ar ôl pawb, a diolch mawr i chi gyd am fod yn gynulleidfa hyfryd o hwyl!”