Gyda dim ond mis i fynd tan Ŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl, mae trefnwyr yr ŵyl wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn yn ogystal â manylion Wythnos Tafwyl.

Bydd yr ŵyl ymylol yn cychwyn ar Fehefin 24ain, gyda 37 o ddigwyddiadau dros 8 diwrnod. Bydd Wythnos Tafwyl yn cynnwys gwledd o gerddoriaeth, llenyddiaeth, teithiau tywys, bwyd a diod, digwyddiadau i ddysgwyr a digwyddiadau i blant ar draws Caerdydd.

Mae uchafbwyntiau Wythnos Tafwyl 2017 yn cynnwys Bragdy’r Beirdd – noson o farddoniaeth a chân gyda Huw Chiswell; teithiau cerdded o gwmpas Pontcanna a Llandaf yng nghwmni Jon Gower, a lansiad Caru Creu – grŵp cymdeithasol sy’n dod a chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd.

Yn dilyn wythnos o ddigwyddiadau, bydd y prif ddigwyddiad yn cael ei chynnal ar y 1af a’r 2il o Orffennaf yng Nghaeau Llandaf, cartref dros-dro yr ŵyl.

Bydd Tafwyl 2017 yn cynnwys amrywiaeth liwgar o’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymreig. Fel arfer, mae mynediad i Tafwyl yn rhad ac am ddim.

Yws Gwynedd, Alys Williams, Bryn Fôn, Geraint Jarman, Kizzy Crawford, Meic Stevens, Candelas a HMS Morris sydd ymhlith y bandiau sy’n perfformio ar draws tri llwyfan yn ystod y digwyddiad eleni.

Bwyd a Diod

Mae ardal fwyd Tafwyl yn ŵyl yn ei hun – gyda thŷ bwyta dros dro Milgi yn dod i’r digwyddiad am y tro cyntaf, mwy o stondinau bwyd stryd nag erioed o’r blaen a digonedd o fariau.

Bydd blas o’r cynnyrch gorau o Gymru ar gael ym Mhabell Bwyd a Diod yr ŵyl, Popty, gyda demos a sesiynau blasu bwyd a diod gyda Imran Nathoo (BBC Masterchef), Purple Popaddom, Curado Bar a Science Cream.

Byw yn y Ddinas

Bydd Yurt ‘Byw yn y Ddinas’ llawn trafodaethau panel, sesiynau holi ac ateb, straeon a drama – fel Cofion Ralgex – Sesiwn llawn gwingo a chwerthin yn trafod atgofion sur a melys rhai o wynebau ac enwau amlycaf Caerdydd o dyfu i fyny yn y brifddinas gyda Llwyd Owen, Huw Stephens, Aled Rheon, Ani Saunders a Lowri Haf Cooke a sgwrs Dwyieithrwydd yn y Diwydiannau Creadigol, gyda Dr Lisa Sheppard, Mared Swain ac Alun Saunders.

Lolfa Len

Ymysg y sesiynau yn y Lolfa Lên bydd: Talwrn y Beirdd a Thalwrn Y Beirdd Bach gyda Bardd Plant newydd Cymru Casia William; lansiad cyfrol newydd o straeon byrion Fabula gyda Llyr Gwyn Lewis a Gwesty Cymru gyda Geraint Jarman yn sgwrsio am ei gân wleidyddol sy’n ymddangos yn y gyfrol Rhywbeth i’w Ddweud.

Pethau i Blant

Yn yurt hudolus Canolfan y Mileniwm bydd sesiynnau celf a chrefft a llond gwlad o ddigwyddiadau celfyddydol i’r teulu i gyd. Draw yn ardal Bwrlwm bydd sesiynau garddio, gweithdai printio a chreu pen-wisg a bybls anferthol Dr Zigs.

Am y tro cyntaf bydd Rêf i blant gyda DJ Gareth Potter, glitter, glow sticks a llawer o hwyl!

Yn y Cwtsh Babis bydd gweithgareddau trwy gydol y penwythnos wedi eu cydlynu gan Feithrinfa’r Jiráff Gwyrdd yn cynnwys sesiynau stori, a gweithdai amrywiol. Bydd cyfle hefyd i ddianc o fwrlwm yr ŵyl yn y gornel ymlacio – lle bydd modd bwydo a newid mewn man tawel.

Pethau i Bobl Ifanc

Bydd hefyd ardal ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yn Yurt T, gan gynnwys perfformiadau gan Hyll, Mabli Tudur, Bethany Celyn, Eady Crawford, Mellt a Patrobas, gweithdai celf, cystadleuthau a llawer mwy.

Chwaraeon

Chwaraeon yr Urdd sydd yn cydlynu amserlen llawn dop o sesiynau pêl droed, rygbi, golff, athletau a hoci. Dewch i roi tro ar un o’r campau gyda Chymdeithas Bêl-Droed Cymru, Cardiff City Foundation, Go Air a phartneriaid eraill.

Dysgwyr

Ym Mhabell y Dysgwyr bydd amryw o westeion diddorol ar y llwyfan, yn cynnwys actorion Pobol y Cwm a’r canwr Gareth Bonello a gweithdy Macbeth gyda Theatr Genedlaethol Cymru.

Dywedodd trefnydd yr ŵyl Llinos Williams o Menter Caerdydd: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu wynebau cyfarwydd a chwrdd ag wynebau newydd wrth i ni symud Tafwyl i Gaeau Llandaf am flwyddyn. Mae’r line up eleni i fyny gyda’r gorau erioed, ac yn dangos ein diwylliant ar ei orau.”