Rydym yn annog ymwelwyr i gerdded, beicio neu ddefyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd yr ŵyl, gan nad oes maes parcio. 

O ran llwybrau di-draffig, yn ddibynnol ar ba gyfeiriad ydych yn teithio ohono gallwch ddilyn un o’r canlynol:

Y Taith Taf

Llwybr Beicio Cenedlaethol Rhif 8 [melyn] a llwybrau lleol [gwyrdd]. Os ydych yn teithio o dde neu gogledd Caerdydd, gallwch ymuno a’r Taith Taf, llwybr sy’n ddelfrydol gan ei fod yn mynd a chi yn agos iawn at Gaeau Llandaf. Wrth ddilyn y llwybr byddwch yn ymuno â Pharc Bute, lle gewch deithio ar draws Pont Blackweir [ar droed], ac yna seiclo neu gerdded ar draws Caeau Pontcanna i gyrraedd Caeau Llandaf.

Llwybr Bae Caerdydd

Os ydych yn teithio o Benarth, gallwch ddod ar draws Barrage Bae Caerdydd ac yna dilyn llwybr y Bae i ymuno â’r Taith Taf. Cofiwch, os ydych chi’n dod o gyfeiriad De Grangetown gallwch hefyd ymuno â’r llwybr yma.

Llwybr Elái

Os ydych yn teithio o ardal Drelái neu Parc Fictoria gallwch ymuno â llwybr Elái.  Mae rhannau o’r llwybr hwn ar ffyrdd a rhannau yn ddi-draffig.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.sustrans.org.uk

Bws

Mae safle bws ‘Caeau Llandaf’ wrth fynedfa’r ŵyl. Yn stopio yn y safle yma mae:

Cardiff Bus: 25, 62, 63

Stagecoach: 122, 124

NAT Group: 320

Am amserlen a mwy o wybodaeth ewch i: www.traveline.cymru

Trên

Yr orsaf agosaf i Gaeau Llandaf yw Parc Waun-gron, rhyw 25 munud o waith cerdded i ffwrdd, neu mae’n cymryd rhyw 33 munud i gerdded o orsaf Caerdydd Canolog ar hyd Heol yr Eglwys Gadeiriol.

I gael amserau a gwybodaeth am drenau ewch i www.trenauarriva.cymru