Prosiect dwy gyfnither yw’r band, sef Mali Sion a Leusa Rhys o Ddyffryn Conwy. Pan ofynnwyd iddynt pa fath o gerddoriaeth oedd cerddoriaeth Serol Serol, ‘Space Pop’oedd yr ateb â gafwyd.

Mae’r genre yma’n un digon prin ar hyn o bryd yn y sin gerddoriaeth Gymraeg, felly mae’n wych cael gweld dwy ferch yn mynd ati’n greadigol i lenwi’r bwlch yn y farchnad.